De wonderbaarlijke wereld van justitie in Tsjechië

21 mei 2019 Uit Door Eelze60

Tsjechië, een mooi land, mooie steden, een mooie vakantiebestemming. Duizenden Nederlanders zijn er inmiddels geweest, duizenden zullen nog komen. Maar Tsjechië blijft een Oost-Europees land, hoe graag ze zich ook presenteren als modern, Centraal-Europees, in de diepste aderen vloeit nog steeds het communisme met al zijn randverschijnselen.

Mogelijk het sterkst in justitie.
De fluwelen revolutie wordt in Tsjechië niet zonder reden de revolutie van de justitiële maffia genoemd. Ken je wat Tsjechisch en kijk je eens rond op Facebook en gewoon internet dan zul je versteld staan over de aantallen pagina’s die gaan over corruptie en totale incompetentie bij de Tsjechische justitie. Mogelijk niet allemaal even correct, maar is een grote ontevredenheid over hoe justitie in Tsjechië werkt. Misschien zocht ik niet goed, maar ik ben er nog niet één tegengekomen over Nederlandse justitie.

Adikia door MarghanVunderlan

Adikia
Goddess of Injustice

Komt redelijk in de buurt van de Tsjechische Justitie, rechters doof en blind voor argumenten gaan gewoon door met handelingen tegen de eigen wet, tegen de eigen grondwet, tegen Europese regels, tegen Europees Verdrag op de Rechten van de Mens.
Hiermee onschuldigen tot slachtoffer makend allemaal ter meerdere eer en glorie van….ja, waarvan eigenlijk ?

Dat is me na inmiddels 8 jaar en tientallen zittingen in mijn eigen zaak, waar werkelijk van alles misgaat en daarmee de reden tot dit blog, nog steeds niet duidelijk.
De leek denkt misschien aan omkoping, dit zal best wel eens voorkomen, maar in mijn optiek zijn er andere oorzaken :

1. Het Tsjechisch rechtssysteem is uiterst repressief.

In Nederland is bekend het proces van de ober-kopschoppers, straffen zoals ze nu geëist zijn (het OM is hier tegen in beroep gaan) zijn opmerkelijk mild voor Tsjechische begrippen. Jaren gevangenisstraf voor niet-opzettelijk veroorzaakt leed is heel normaal. Verkeersongeluk met doden of gewonden veroorzaakt? In Nederland wordt je alleen veroordeeld bij grove nalatigheid, in Tsjechië direct jaren gevangenisstraf want je zult bloeden voor het leed anderen aangedaan ! Ik ken nog een tramongeval, bestuurder was in overuren (verantwoordelijkheid werkgever), er was geen noodstopsysteem bij missen sein want te duur (verantwoordelijkheid werkgever) en door deze 2 factoren een noodlottig ongeval veroorzaakt met dodelijke afloop: 10 jaar cel.
Werkgever ging vrijuit….

2. Vooringenomen, niet-objectief, niet feitelijk.
Een verzameling eigenschappen die elkaar allemaal raken en ook regelmatig versterken. Waarheidsvinding is ondergeschikt aan het doel om iemand te veroordelen (zie ook 1. repressief), hetgeen voor de buitenstaander af en toe komische motivatie oplevert. Bijvoorbeeld ik voerde reiskosten om naar het werk te gaan op als kostenpost, werd niet geaccepteerd omdat meer mensen naar hun werk moeten reizen. Ja klopt, maar dat neemt niet weg dat ik wel reiskosten heb.
Op het moment dat ik kom met een feitelijke en niet te weerleggen berekening gemaakt door een Nederlandse rechtbank wordt die ter zijde geschoven als “hypothetisch”, want te zwart-wit en te duidelijk en paste niet in het plaatje van de vooringenomen rechter die in zijn hoofd schijnbaar een andere berekening had dan wel uitkomst.

3. Incompetent.
Soms twijfel ik wel eens of men echt incompetent is, of dat men zich van de domme houdt vanwege 2.
In ieder geval houdt men zich niet aan bestaande jurisprudentie van andere rechtbanken, met name het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof. Ook in internationale zaken weigert men zich te houden aan bijv. EU-richtlijnen en men schroomt niet om Tsjechisch recht boven EU-recht te plaatsen, absurd. Ik kan me niet voorstellen dat men met dit soort zaken onbekend is, het is eerder een botte weigering om de eigen vooringenomen mening bij te stellen. Maar ook dat is een vorm van incompetentie.
In één van mijn zaken trek ik in twijfel of de rechtbank wel bevoegd is, dit op grond van Europees recht welk duidelijk anders bepaalt. Ik word veroordeeld voor een misdaad volgens Tsjechisch recht terwijl ik in Nederland woonde waar de “misdaad” geen misdaad is, gewoon niks is.
Het EVRM art.7 is in deze duidelijk. Je mag niet bestraft worden voor iets want ten tijde en ter plaatse van het feit welke je begaan hebt, niet strafbaar is. Dus als ik in Nederland is doe, wat in Nederland niet strafbaar is, dan moet de Tsjechische rechter gauw terug zijn hok in. Echter op grond van de Tsjechische wet gaat men gewoon door…..Want 1. Want 2. Het zal bestraft worden ! Men kent het EVRM, een inhoudelijk identieke tekst staat zelfs in de Tsjechische Grondwet !

En zo zijn er meerdere zaken die allemaal aan bovenstaande raken. Men is ook licht beïnvloedbaar, vooral als dit het vooringenomen beeld versterkt is men gevoelig voor argumenten van het OM, van de advocaat van de tegenpartij, de publieke opinie (vooral in gerucht makende strafzaken waarin de verdachte door de pers allang als dader is aangewezen en veroordeeld.)

In dit blog zal ik verder stap voor stap al mijn rechtszaken behandelen die in Tsjechië plaats gevonden hebben of nog plaats vinden. Compleet met geanonimiseerde uitspraken, toelichting op de fouten, feitelijke onjuistheden, procesmatige fouten etc.
Gewoon om te documenteren wat voor puinhoop het is.
Daarnaast zullen uitstapjes gemaakt worden naar de EU, naar de Europese Commissie, naar het Europees Parlement, want ook hier gebeuren lachwekkende zaken. Duidelijk is dat Tsjechië een EU-lidstaat is, een EU die streeft naar steeds verdergaande integratie waarbij één van de hoekstenen Justitie is met als einddoel het wederzijds vertrouwen en blindelings erkennen van gerechtelijke uitspraken binnen de hele EU.
Van die hoeksteen zit ik het cement waarmee hij vast gemetseld zit weg te krabben. En dat wil men niet zien…..

In het vervolg van de blog, stap voor stap, hoe men in Tsjechië omgaat met het simpele privaatrechtelijke verzoek om mijn alimentatieplicht te herzien vanwege het feit dat ik ooit werkloos werd waardoor mijn inkomen halveerde en daarbij de mogelijkheden tot betalen van alimentatie nihil werden.
Lees en huiver hoe het faillissement van mijn werkgever mij één jaar gevangenisstraf gaf en een schuld van iets van 50.000 Euro.