Tag: EHRM

Wie trekt de stekker uit het EHRM?

Totaal zinloos instituut. Al doende leert men. Maar of je er verder mee komt? Zoals al in eerder blog omschreven, worden veel verzoeken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens afgewezen op grond van art. 35.2.b. van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Kort komt het er op neer…

Door Eelze60 19 februari 2023 Uit

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: overbodig!

Artikel 35.2.b maakt het EHRM, en daarmee het EVRM nutteloos. Stelselmatig worden bij het EHRM verzoekschriften afgewezen, niet-ontvankelijk verklaard, op grond van art. 34 en art.35. Volgens statistieken meer dan 95% van de verzoekschriften die binnenkomen. Na de zoveelste afwijzing van een verzoekschrift bij het EHRM via een standaard brief, en deze keer in een…

Door Eelze60 6 juni 2022 Uit

Nederlandse rechter trekt zich niks aan van vaste jurisprudentie EHRM

Mevrouw Jolien Schukking schrijft geschiedenis! Ik had ooit herziening alimentatie voor de kinderen aangevraagd in verband met gewijzigd inkomen. Een deurwaarder legde beslag op mijn inkomen, omdat ik tijdens werkloosheid van 2008-2010 geen alimentatie had betaald omdat het niet kon ( inkomen 1700 Euro, lasten volgens Nederlandse rechtbank 2500 Euro), Tsjechische rechters zagen daar een…

Door Eelze60 12 oktober 2020 Uit

Artikel 34 en 35 EVRM

Artikel 34 en 35 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De artikelen die ook de reden zijn om het hele EVRM en EHRM maar bij het oud vuil te gooien. Onlangs weer een beslissing waarin niet aan de criteria van art. 34 en 35 is voldaan : Het ging in deze…

Door Eelze60 25 mei 2020 Uit

Vijf en een half jaar wachten…

Vijf en een half jaar wachten op een beslissing om een toegevoegd advocaat te krijgen.Ingediend op 9 december 2013, uitspraak 31 augustus 2017, vertaald 18 januari 2018,ontvangen 4 juni 2019. 2003 dagen om een verzoek voor een toegevoegd advocaat af te wijzen ! Een nieuw record voor Mgr. Vilma Ondrová, rechter bij Obvodni Soud (districts…

Door Eelze60 2 augustus 2019 Uit

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een nep-hof.

In Tsjechië was ik civiel-rechterlijk uitgeprocedeerd nadat het Grondwettelijk Hof via een gerechtelijke dwaling ( zie : https://eelze.nl/2019/07/02/herziening-alimentatie-constitutioneel-hof/ ) het foute en van geen enkele (verplichte op grond van het Haags Protocol) berekening voorziene besluit van de rechtbank in beroep, een uitermate goed en onderbouwd besluit vond. Één van de opties die nu openstonden, en…

Door Eelze60 20 juli 2019 Uit