Maand: februari 2023

Wie trekt de stekker uit het EHRM?

Totaal zinloos instituut. Al doende leert men. Maar of je er verder mee komt? Zoals al in eerder blog omschreven, worden veel verzoeken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens afgewezen op grond van art. 35.2.b. van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Kort komt het er op neer…

Door Eelze60 19 februari 2023 Uit