Aan het recht op een eerlijk proces mag u geen recht ontlenen

2 juli 2023 Uit Door Eelze60

In mijn zoektocht naar gerechtigheid was er op advies van een professor EU grondrecht een procedure gestart tegen de Republiek Tsjechië wegens grove minachting van mijn rechten. Zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk.
Ter herinnering de hoofdpunten van wat fout ging in de Tsjechische rechtspraak in de diverse zaken:

1. Alimentatie willekeurig vastgesteld.
Geen (verplichte, volgens EU-recht verwijzing naar het Haags Protocol) berekening van alimentatie, maar via een rechterlijke dwaling op een onmogelijke hoogte vastgesteld. Inkomen 1700 Euro, lasten 2500 Euro, draagkracht nihil. Alimentatie had dus nihil moeten zijn ipv 520 Euro.
2. Veroordeeld tot 12 maand onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens het niet voldoen aan een onmogelijke alimentatie eis door :
– een daartoe niet bevoegde rechtbank op grond van internationaal, EU- en ook nationaal Tsjechisch recht.
– rechtbank weigert volgens EU-recht verplichte prejudiciële vragen aan het EU Hof van Justitie, o.a. over de bevoegdheid en ontbrekende alimentatieberekeningen
– beroep heeft gediend zonder oproep, zonder recht op verdediging

In 2008 ging mijn werkgever failliet waardoor ik me in Nederland als Nederlander niet meer kon houden aan een Nederlandse gerechtelijke beschikking inzake alimentatie, hetgeen in Nederland niet strafbaar is.
Herziening alimentatie dient volgens EU recht in mijn geval plaats te vinden in Tsjechië of Tsjechië (beide regels uit de EU alimentatie verordening 4/2009 verwijzen naar Tsjechië), in 2012 weigert de Tsjechische rechtbank uiteindelijk herziening van de alimentatie (zonder enige vorm van berekening) waarna dit in 2013 strafbaar gesteld is, in Tsjechië, eerst met een voorwaardelijke veroordeling en uiteindelijk in 2021 een onvoorwaardelijke veroordeling in beroep tot 12 maand gevangenisstraf.

Nog veel meer wat fout ging, maar dit zijn de hoofdpunten.
Al deze zaken waren al gevoerd tot in cassatie, allemaal verloren, schijnbaar is de Republiek Tsjechië dus niet in staat een werkend rechtssysteem op te tuigen, reden om de Republiek Tsjechië te dagen voor de rechter met eis tot schadevergoeding. Een soort van u-bocht dus om alsnog mijn recht te halen.

In 1e aanleg, beroep, bijzonder beroep was de eis tegen de staat al door de rechter afgewezen, nu dus cassatie voor het constitutioneel hof.

De regels heb ik eerder al eens uitgelegd.
Zie ook hier over de verplichte berekening van alimentatie.
Zie hier voor uitleg over de bevoegdheid van de rechter, die dus niet bevoegd is.

De rechters (inmiddels een tiental of meer) stellen dat men bevoegd is op grond van Tsjechisch recht (welke dus een hoger recht is dan EU-recht….niet dus) omdat het door de strafwet beschermd belang zich in Tsjechië bevindt. Zelfs dat klopt niet.

Uit de Tsjechische strafwet de definitie van beschermd belang:


Section 7 Principle of Protection and Principle of Universality
(1) The law of the Czech Republic shall apply to assessment of criminality of Torture and
other cruel and inhumane treatment (Section 149), Forgery and alteration of money (Section
233), Uttering forged and altered money (Section 235), Manufacture and possession of
forgery equipment (Section 236), Unauthorised production of money (Section 237),
Subversion of the Republic (Section 310), Terrorist attack (Section 311), Terror (Section
312), Sabotage (Section 314), Espionage (Section 316), Violence against public authority
(Section 323), Violence against a public official (Section 325), Forgery and alteration of
public documents (Section 348), Participation in organised criminal group pursuant to Section
361 (2) and (3), Genocide (Section 400), Attack against humanity (Section 401), Apartheid
and discrimination against groups of people (Section 402), Preparation of offensive war
(Section 406), Use of prohibited means and methods of combat (Section 411), War cruelty
(Section 412), Persecution of population (Section 413), Pillage in the area of military
operations (Section 414), Abuse of internationally and state recognised symbols (Section
415), Abuse of flag and armistice (Section 416) and Harming a conciliator (Section 417),
even when such a criminal offence was committed abroad by a foreign national or a person
with no nationality, who has not been granted permanent residence in the territory of the
Czech Republic.
(2) The law of the Czech Republic shall also apply to assessment of criminality of an act
committed abroad against a Czech national or a person without a nationality, who has been
granted permanent residence in the territory of the Czech Republic, if the act is criminal in the
place of its commission, or if the place of its commission is not subject to any criminal
jurisdiction.

Onder 1 is niks te vinden over het niet betalen van alimentatie, 2 is ook niet van toepassing, in Nederland is het niet betalen van alimentatie niet strafbaar terwijl we hier wel een strafwet hebben.
Dus er is geen sprake van een door de Tsjechische strafwet beschermd belang, kortom de Tsjechische rechter is niet bevoegd, ook niet volgens de eigen strafwet.

Uiteraard dit allemaal ingebracht in het cassatieverzoek. Bij het grondwettelijke hof kan in principe alleen geklaagd worden over het schenden van grondwettelijke rechten, het recht op een eerlijk proces is daar een belangrijke.
Het lijkt mij dat een rechter die zich niet aan de wet en verdragen houdt mijn recht op een eerlijk proces behoorlijk aan het schenden is…..toch?

Niet-ontvankelijk verklaard zonder dat inhoudelijk op de ingebrachte argumentatie ingegaan wordt.

Ik zal het hele besluit nog vertalen, maar hier de kern alvast.

7. Na bestudering van de bestreden besluiten heeft het Grondwettelijk Hof de bewering van de verzoeker dat de algemene rechtbanken zijn grondwettelijk gewaarborgde grondrechten hebben geschonden niet bevestigd. Rechtvaardiging van de algemene rechtbanken is naar behoren gemotiveerd, het bewijs is in voldoende mate geleverd zodat ze resulteren in feitelijke bevindingen die juridisch correct worden gemaakt in de conclusies. Tegelijkertijd uit het feit dat de klager het niet eens is met hun juridische conclusies kan men niet een schending van zijn fundamentele recht op een eerlijk proces af leiden.
Het recht op een eerlijk proces kan niet als een recht worden geïnterpreteerd tot een gunstige beslissing ter zake.


Dit is gewoon een algemeen blabla verhaal, we vechten niet de uitspraak van de rechtbank aan (dit kan niet eens voor het grondwettelijk hof) maar de bevoegdheid, het ontbrekende bewijs (waar zijn de verplichte alimentatie berekeningen die ten grondslag liggen aan de veroordeling?), de uitspraak in beroep zonder recht op verdediging, het weigeren tot verplichte prejudiciële vragen etc.. Allemaal zaken waar het constitutioneel hof niet eens op ingaat….Allemaal zaken die mijn recht op een eerlijk proces geschonden hebben.

Kortom: Aan het recht op een eerlijk proces mag u geen recht ontlenen, we doen gewoon maar wat en daar moet u het mee doen.

Een volgende stap die nu open ligt is bijvoorbeeld de Staat der Nederlanden, via de minister van Justitie of Buitenlandse Zaken (daar ben ik nog niet helemaal uit) te vorderen om via de Europese Commissie een inbreukprocedure te starten tegen Tsjechië.