Categorie: Internationaal familierecht

Aan het recht op een eerlijk proces mag u geen recht ontlenen

In mijn zoektocht naar gerechtigheid was er op advies van een professor EU grondrecht een procedure gestart tegen de Republiek Tsjechië wegens grove minachting van mijn rechten. Zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk.Ter herinnering de hoofdpunten van wat fout ging in de Tsjechische rechtspraak in de diverse zaken: 1. Alimentatie willekeurig vastgesteld.Geen (verplichte, volgens EU-recht verwijzing naar…

Door Eelze60 2 juli 2023 Uit

De minister heeft oordopjes.

Meerdere wegen leiden naar Rome zegt men, alleen het weggedeelte in Tsjechië gaat lang Oost-Indisch dove personen. Gezien het onrecht mij aangedaan, alimentatie verplichting zonder enige vorm van berekening, dus willekeur (vermomd in gerechtelijke dwalingen) met daaruit voortvloeiend een forse alimentatieschuld en een gevangenisstraf (zie eerder), werd het tijd om een schadeclaim in te dienen…

Door Eelze60 28 januari 2021 Uit

Nederlandse rechter trekt zich niks aan van vaste jurisprudentie EHRM

Mevrouw Jolien Schukking schrijft geschiedenis! Ik had ooit herziening alimentatie voor de kinderen aangevraagd in verband met gewijzigd inkomen. Een deurwaarder legde beslag op mijn inkomen, omdat ik tijdens werkloosheid van 2008-2010 geen alimentatie had betaald omdat het niet kon ( inkomen 1700 Euro, lasten volgens Nederlandse rechtbank 2500 Euro), Tsjechische rechters zagen daar een…

Door Eelze60 12 oktober 2020 Uit

Het wegduiken van Andreas Stein

Head of Unit Civil Justice JUST.A.1 Directoraat Generaal Justitie van de EC. Nu Jourová geen Europees Commissaris meer is van Justitie en opgevolgd is door Didier Reynders, dacht ik op betere kansen tegen Tsjechië bij een eventuele inbreukprocedure, een Tsjechische zal haar eigen land niet snel het leven zuur maken.Dus naar een Belg met mijn…

Door Eelze60 5 juni 2020 Uit

Equality of arms volgens EU regels

Equality of arms, gelijke wapens of balans in rechten, is een van de basisprincipes in de rechtspraak. Partijen dienen gelijke rechten te hebben, gelijke middelen te kunnen aanwenden. Ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft dit als basisprincipe. Artikel 6, recht op eerlijk proces gaat hierover. Ook case-law van het Europese…

Door Eelze60 1 april 2020 Uit

Alimentatie dochter

1e aanleg herziening II en beroep Voor de volledigheid hier nog kort over 2 uitspraken inzake alimentatie voor mijn dochter.Nadat in 2012 loonbeslag gelegd werd, was er sprake van een veranderde situatie met betrekking tot mijn inkomen, dus reden om voor beide kinderen een herziening alimentatie aan te vragen. Voor zoon heb ik wel eens…

Door Eelze60 28 maart 2020 Uit

Dat is niet het geval.

Meer motivatie ontbreekt…en het is nog onjuist ook. Soms vraag je je wel eens af of het rechters of stagiaires zijn waarmee je te maken hebt. Er staat een naam van een rechter onder, maar gezien de inhoud van het besluit zou dit ook opgesteld kunnen zijn door een stagiaire, en dan niet eens een…

Door Eelze60 11 februari 2020 Uit

Berekening verplicht!

Uw Europa – advies Ondanks dat zowel civiel als strafrechtelijk elke vorm van berekening naar alimentatie mogelijkheden in Tsjechië ontbreekt, was en is mijn standpunt dat een verplichting naar zowel mogelijkheden van de alimentatieplichtige als behoefte(n) van de alimentatiegerechtigde(n) verplicht is binnen de EU.Dit gebaseerd op o.a. het Haags Protocol uit 2007 inzake het recht…

Door Eelze60 18 januari 2020 Uit

Onduidelijk.

In mijn zoektocht naar een, volgens EU recht verplichte, berekening van de alimentatie door de diverse Tsjechische rechtbanken, had ik mijn advocate gevraagd om de rechtbank te benaderen en evt. in kort geding te eisen om de berekening te ontvangen. Op mijn verzoek naar berekeningen werd gewoon niet gereageerd, dus dan maar via een advocate.…

Door Eelze60 5 oktober 2019 Uit

Herziening alimentatie : Constitutioneel Hof

Nadat in beroep (http://eelze.nl/2019/06/19/herziening-alimentatie-in-beroep/) de beslissing nog zotter was dan in 1e aanleg, restte er nog maar één mogelijkheid volgens Tsjechisch recht : een grondwettelijke klacht naar het Constitutioneel of Grondwettelijk Hof.Dit is niet hetzelfde als cassatie. Cassatie zou moeten bij het Hooggerechtshof, Supreme Court op zijn engels, Nejvyšši Soud in Tsjechië, waarbij gekeken wordt…

Door Eelze60 2 juli 2019 Uit