Categorie: EHRM

Wie trekt de stekker uit het EHRM?

Totaal zinloos instituut. Al doende leert men. Maar of je er verder mee komt? Zoals al in eerder blog omschreven, worden veel verzoeken aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens afgewezen op grond van art. 35.2.b. van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Kort komt het er op neer…

Door Eelze60 19 februari 2023 Uit

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: overbodig!

Artikel 35.2.b maakt het EHRM, en daarmee het EVRM nutteloos. Stelselmatig worden bij het EHRM verzoekschriften afgewezen, niet-ontvankelijk verklaard, op grond van art. 34 en art.35. Volgens statistieken meer dan 95% van de verzoekschriften die binnenkomen. Na de zoveelste afwijzing van een verzoekschrift bij het EHRM via een standaard brief, en deze keer in een…

Door Eelze60 6 juni 2022 Uit