Herziening alimentatie in 1e aanleg

5 juni 2019 Uit Door Eelze60

Rechtbank stadsdeel Praag 5 2011-2012

Eind 2010 na een periode van werkloosheid (werkgever failliet) en eindelijk het huis verkocht te hebben en daarmee ook de boedelscheiding eindelijk via de rechter afgehandeld te hebben, ben ik vertrokken naar Tsjechië, het land waar mijn kinderen woonden (mijn ex ook), om daar werk te zoeken, dicht bij de kinderen.
Ex en kinderen waren daar gebleven na een periode van uitzending voor mijn Nederlandse werkgever. Het huwelijk was in Tsjechië op de klippen gelopen. We waren toen inmiddels 15 jaar getrouwd geweest.
In Tsjechië redelijk snel werk gevonden, ook nog in mijn oude woonplaats, zodat ik in een voor mij vertrouwde omgeving terecht kwam, met nog diverse sociale contacten.

Wat nog moest : de alimentatie herzien voor de periode van werkloosheid in Nederland en nu volgens mijn nieuwe Tsjechische inkomen.
Dus naar een Tsjechische rechtbank, vol goede moed. Alimentatie herzien is niet te moeilijk, dacht ik….

Dat bleek anders te liggen.
Rechtbank moest in Praag 5, want daar woonden kinderen. Een uiterst efficiënte rechter behandelde onze zaak. In totaal maar liefst 8x (!!) naar de rechtbank voor iets wat in Nederland in principe schriftelijk afgehandeld kan worden.
Vragen, vragen, zelfs getuigen werden opgeroepen.
De minderjarige kinderen waren voor de duur van het proces onder een soort kinderbescherming geplaatst die de belangen van de kinderen neutraal zouden moeten verdedigen, die waren echter steeds bij de advocaat van ex.

Gerechtsgebouw Praag 5

Uiteindelijk kwam een uitspraak. Shock !
Voor de periode van werkloosheid werd mijn alimentatie verlaagd, want het was de rechtbank duidelijk dat ik in die tijd geen middelen had.
Tot 200 Euro per maand. (i.p.v. de oorspronkelijke 520)
Eigenlijk had ik een nihil stelling verwacht.
Mijn uitgangspunt was dat er oorspronkelijk een draagkracht was van 800 Euro, mijn inkomen was ca. 1300 Euro verlaagd bij gelijke lasten, dan is de nieuwe draagkracht 800-1300=nihil.
Maar het ging over een beperkte periode, dus vooruit maar, te accepteren.
Echter….
Voor na mijn werkloosheid en na de boedelscheiding werd de alimentatie teruggezet op oorspronkelijk bedrag van 520 Euro want ik had bezit gekregen uit de boedelscheiding !
Ja, onder Nederlands recht en niet bedoeld voor alimentatie, ik dien ook weer te wonen, woning in te richten en dat soort dingen. Daar is boedelscheiding voor bedoeld. Op deze manier heeft boedelscheiding geen zin, lever alles maar in bij je ex ! In wezen kan ik dus huis en auto inleveren als alimentatie.

Merkwaardige weegschaal van de Tsjechische vrouwe Justitia

Tijd om eens in de uitspraak te duiken.

Hele uitspraak : hier

De motivatie is vooral een beschrijving van de situatie, waarin een paar zaken opvallen.

1. Men lijkt heel gedetailleerd te werk te gaan. Inkomen 1582,44 per maand, hypotheek, verzekering, lokale lasten worden genoemd, blijft over 729 Euro.
Echter hier ontbreekt o.a. een voorziening voor reiskosten i.v.m. het bezoekrecht. Hier had de Nederlandse rechtbank 700 Euro voor gerekend…..Zonder het te benoemen wordt in deze alimentatieherziening mij ook mijn bezoekrecht ontnomen !

2. Na aftrek van alimentatie hou ik volgens de logica van de rechter 729-200=529 Euro over, nergens zie ik of dit genoeg is voor mij….
De Nederlandse bijstandsnorm was in 2008-2010 iets van 650 Euro (incl. vakantietoeslag) per maand.
Ik mag dus van de rechter leven beneden de minimum levensstandaard, nog afgezien van toeslagen waar ik geen recht op had.

3. Mijn bezit wordt helemaal uit de doeken gedaan, dat mijn ex uit de boedelscheiding een groter aandeel kreeg dan ik wordt verder niet vermeld. Wel dat het opgegaan is aan diverse kosten. Bijvoorbeeld advocaat. Dat ook mijn deel al op kan zijn…..

4. ” de vader heeft geweigerd zijn bankrekeningnummer bekend te maken vanwege een executie, de rechtbank is daarom uitgegaan van de eigendomssituatie waarin de vader na de boedelverdeling verkeerde”, het bankrekeningnummer is bekend gemaakt, inclusief saldo.
Dit slaat dus nergens op.

5. Mijn ex : ” de vader vertekent zijn positie en eigendomssituatie expres”, dit soort stellingen zonder verder bewijs op te nemen in het hoofdstuk “motivatie”…..
Jaren later ontdekte ik via mijn dochter dat ik 3.000.000 CZK in Zwitserland heb. Ik was me dat niet bewust.

Hier ergens ligt 120.000 Euro….

Dit bedrag omgerekend naar Euro’s was mijn ontslagvergoeding geweest. Dienstjaren x maandsalaris.
Het schijnt dat haar Nederlandse advocate haar wijsgemaakt heeft dat ik 120.000 Euro ontslagvergoeding heb gehad van mijn failliet gegane werknemer….Niet dus.
Ik vermoed dat ze de rechtbank dit ook verteld heeft, alleen kan het nergens in het archief terug vinden.

6. ” zoals uit de verklaringen van de beide ouders en uit de hierboven aangehaalde beschikking van de Nederlandse rechtbank blijkt, werden aan de vader eigendommen toegekend met een totale waarde van ongeveer 73.400 EURO……. Het leidt dus geen twijfel dat de vader in staat was en over de mogelijkheid beschikte de oorspronkelijke omvang van de alimentatie te betalen en bovendien de reeds verschuldigde alimentatie te betalen. De vader heeft geen van beide zaken gedaan …”
Ik woonde in Nederland, in Nederland is alimentatie gebaseerd op inkomen, je hoeft je huis niet te verkopen om alimentatie te betalen !
Dit is feitelijk de denkwijze van de rechter : verkoop je huis, verdeel de boedel en betaal daarvan alimentatie!

7. ” De rechtbank verhoogt dus de alimentatie met ingang van 30-10-2010 naar het oorspronkelijke bedrag van 260 EURO per maand voor ieder minderjarig kind en komt wat dit betreft volledig tegemoet aan het voorstel van de moeder en de in de conflictsituatie aangestelde voogd. “
De alimentatie is bij deze niet meer gebaseerd op mijn inmiddels Tsjechische inkomen, maar op bezit uit boedelscheiding.
En waarom zou aan het voorstel van de moeder tegemoet moeten komen? Ik had ook een voorstel…..is ergens in het ronde archief beland schijnt het.

Absurd.
Dit doorkruist de Nederlandse besluiten in bezoekrecht, in boedelscheiding, terwijl er geen onderliggende vraag was om het bezoekrecht te herzien of de boedelscheiding te herzien. Men doet maar wat.
Dit valt onder het hoofdstuk “niet erkennen buitenlandse besluiten”, sinds Tsjechië in de EU zit, dienen ze besluiten van andere EU-lidstaten op civiel gebied gewoon te erkennen en er naar te handelen.
Niet dus.

In beroep.