Tsjechische rechter verneukt het Europese Hof van Justitie

17 juni 2019 Uit Door Eelze60

Op dit moment komen er bijna elke week wel berichten van Tsjechische justitie op mijn deurmat, dus maar weer een stukje over de actuele gebeurtenissen. Nu over partneralimentatie.

Met de partneralimentatie schiet het niet erg op, sinds 2011 bezig en vandaag ( juni 2019 ) nog steeds bij het hof van 1e aanleg. Of beter : weer. Door gewonnen beroep terug bij 1e aanleg. Hier t.z.t. meer over, eerst de actualiteit.

De regelgeving.
Volgens het Haags Protocol uit 2007, waar de hele EU (mogelijk paar landen uitgezonderd) bij aangesloten is, in ieder geval Tsjechië en Nederland, is volgens art. 3 op de partneralimentatie van toepassing het recht van het land waar de schuldeiser, de alimentatiegerechtigde dus, zijn gewone verblijfplaats heeft.
Ex woont in Tsjechië, dit zou dus Tsjechisch recht zijn.
Maar art. 5 geeft een andere mogelijkheid :

Artikel 5.
Bijzondere regel voor echtgenoten en ex-echtgenoten

In het geval van een onderhoudsverplichting tussen echtgenoten, ex-echtgenoten of partijen van wie het huwelijk nietig is verklaard, is artikel 3 niet van toepassing indien een van de partijen zich daartegen verzet en het recht van een andere staat, in het bijzonder de staat van de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats, nauwer met het huwelijk is verbonden. In dat geval is het recht van die andere staat van toepassing.

Laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats.
We woonden weliswaar gemeenschappelijk in Tsjechië, maar of dat gewoon was, is nog even de vraag.

Philips Hranice

Expat.
Mijn Nederlandse werkgever was bezig met het bouwen van een nieuwe fabriek in Tsjechië, en had mensen nodig die daar tijdelijk (2-4 jaar) gingen ondersteunen. De mensen die daar vanuit Nederland (maar ook uit Duitsland, Engeland en een verdwaalde Spanjaard ) heen gingen, werden te werk gesteld op een zogenaamd expat-contract.
Een bijzonder contract met daarin allerlei voorwaarden en garanties. Een contract in Nederland, een contract in Euro’s (eerst zelfs nog guldens, waar Tsjechië nog steeds de Kroon heeft), woning verstrekt door werkgever, terugkeer garantie naar Nederland, verblijfsvergunning gekoppeld aan expatcontract, etc.etc. Heel duidelijk arbeidsrechtelijk is het thuisland gewoon Nederland.
Civielrechtelijk mogelijk ook. Duidelijk mag zijn dat geen sprake is van een gewone verhuizing naar Tsjechië.

Nederlands recht ?
Dit zou dus betekenen : Nederlands recht ! Nederlands recht welke een adder onder het gras heeft waar de Tsjechen liever niet mee in contact komen : berekening aan de hand van de Tremanorm. Aan alimentatie berekenen doen ze in Tsjechië niet, daar kent men rechterlijke vrijheid, blijheid en willekeur.

Ik stond op gebruik van Nederlands recht, de Tsjechen op gebruik van Tsjechisch recht, dus er diende een volgens Europees recht verplichte prejudiciële vraag naar het Europese Hof van Justitie gestuurd te worden.
( geëist in beroep, toegekend )

Europees (EU) Hof van Justitie

Ik had op grond van zaken rond het expat contract een mooie prejudiciële vraag opgesteld. Omdat ik een donkerbruin vermoeden had dat de rechtbank mogelijk een andere vraag zou gaan indienen, diverse keren nog gevraagd om bij het opstellen betrokken te zijn, de vraag te mogen zien voor dat deze verstuurd werd etc. Geen reactie. (dat is normaal gedrag, een burger die mondig is is ongehoord, let op de woordspeling)
En opeens was er een brief, van het Europese Hof van Justitie. Tsjechisch. Even zoeken op internet, alle uitspraken van het Europese Hof zijn openbaar en de Franse, originele uitspraak, gevonden.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CO0680&from=NL
Google translate kon daar goed mee overweg.
Achteraf moeite voor niks, enkele weken later kwam er een keurige Nederlandse vertaling. Dat weten de Tsjechen inmiddels, als wat in het Tsjechisch komt zonder vertaling in het Nederlands, gaat het gewoon retour.
Conform 1393/2007/EU. Inmiddels komt het meeste uit Tsjechië met Nederlandse vertaling. Op kosten van Tsjechië uiteraard.

Niet ontvankelijk.
Het Europese Hof had de vraag niet ontvankelijk verklaard, reden : onzinnige vraag, het was duidelijk uit regelgeving dat gewoon Tsjechisch recht toegepast kon worden.
Oeps. Zoeken. Lezen. Gevonden. Bij 15.
Met zijn verzoek om een prejudiciële beslissing lijkt de verwijzende rechterlijke instantie in feite niet om de uitlegging van die bepalingen te willen vragen, waar hij geen twijfel over heeft, maar om de toepassing ervan om om te bepalen welk recht van toepassing is op het onderhavige geschil. Zij is met name van mening dat het toepasselijke recht in dit geval het Tsjechische recht moet zijn, rekening houdend met de aanknopingsfactoren van de artikelen 3 en 5 van het Haags Protocol, namelijk de gewone verblijfplaats van de schuldeiser of de laatste gewone gemeenschappelijke verblijfplaats. ex-echtgenoten, dat wil zeggen in dit geval de Tsjechische Republiek. In die context verwijst de verwijzende rechter enkel naar het feit dat het volgens HJ passend is om het Nederlandse recht toe te passen.

De laatste gewone gemeenschappelijke verblijfplaats was Tsjechië en ik wou Nederlands recht.

Mijn motivatie is weggelaten, en de Tsjechische rechter heeft alvast ingevuld dat de laatste gewone gemeenschappelijke verblijfplaats Tsjechië was.
Ongehoord. De vraag was juist wat is de “gewone gemeenschappelijke verblijfplaats” bij uitzending door werkgever als expat….
De Tsjechische rechter in deze heeft dus de verplichte prejudiciële vraag compleet gemanipuleerd. Heeft dus gewoon het Europese Hof van Justitie verneukt om een voor haar gunstig besluit te krijgen !
Dit is strafbaar.

Aangifte in voorbereiding. En uiteraard weer beroep aangetekend, inmiddels de 3e keer.