Herziening alimentatie : in beroep

19 juni 2019 Uit Door Eelze60

Na het merkwaardige vonnis van de rechtbank in Praag 5, ( http://eelze.nl/2019/06/05/herziening-alimentatie-in-1e-aanleg/ ) betaal maar alimentatie van je bezit uit boedelscheiding, waarbij dat eigenlijk bedoeld was om ook weer een huis te hebben, inrichting en dat soort dingen : in beroep. Bij Mestsky Soud, of de Stadsrechtbank voor Praag.
Mijn ex ook, die was het niet eens met de verlaging van alimentatie toen ik werkloos was. Dat zijn dus dingen die ik niet snap…..Dat vrouwen denken dat de alimentatie gelijk kan blijven terwijl ze weten dat je inkomen gehalveerd is (buiten je eigen schuld).

Afbeeldingsresultaat voor mestsky soud praha
Stadsrechtbank Praag

Dit ging wat vlotter. Slechts 2 of 3 zittingen.
Mijn advocaat had Tsjechische jurisprudentie gevonden over alimentatie uit boedelbestanddelen : ook in Tsjechië is dat niet de bedoeling.
Dus gelopen race ?
Het werd veel erger dan ik had kunnen bedenken.

Voor de periode dat ik weer werkte, dus vanaf 2011, werd inderdaad niet meer verwezen naar bezit uit boedelscheiding. De alimentatie werd verlaagd naar omgerekend (Tsjechië kent geen Euro) iets van 320 Euro. Pittig gezien mijn inkomen. Vooral als ik van mijn 2 wekelijks bezoekrecht gebruik zou willen maken…. Hoe de rechtbank dit berekend heeft is mij onduidelijk. Berekening ontbreekt in de motivatie van de rechtbank.

Voor de periode van werkloosheid 2008-2010, heeft de rechtbank wel gemotiveerd waarom daar geen verlaging van alimentatie plaats diende te vinden, en de alimentatie daarmee gewoon terug is op oorspronkelijk nivo van 520 Euro :
In de behandelde zaak was de vader tot 30.9.2010 in Nederland aangewezen op een sociale uitkering, wiens hoogte het betalen van alimentatie toestond. De hoogte van de uitkering bedroeg omgerekend naar Tsjechische kronen ongeveer 40.000 CZK per maand, wat een bedrag is hoger dan zijn huidig inkomen. In de periode van 15.6.2008 tot 30.9.2010 is daarom door het hof van beroep geen voorwaarde gevonden tot verlaging van alimentatie.

U bent nog niet van uw stoel gevallen ? Heeft u dan wel goed gelezen wat hier staat ?
Mijn WW-uitkering van 2008-2010 was hoger dan mijn inkomen in 2013 (huidig inkomen) en daarom is er geen reden gevonden tot verlaging van alimentatie voor de periode 2008-2010 !

Even laten inwerken.
“Daarom”…..dus als ik in 2013 meer verdiend had, dan was er wel een verlaging van alimentatie geweest voor 2008-2010 ?
Wat heeft überhaupt mijn inkomen in 2013 te doen met de mogelijkheden tot alimentatie in 2008-2010 ?
Dit slaat gewoon alles. 5 bladzijden A4 met veel bla bla, en in deze ene alinea zit de hele motivatie verstopt en de gewone lezer leest gewoon over de fout heen. Het klinkt toch logisch? Uitkering hoger dan inkomen, dus waarom zou er een alimentatie verlaging moeten zijn ?
Het gaat alleen over 2 totaal verschillende periodes, inkomen na uitkering is niet van belang. Inkomen voor uitkering wel ! Daar was de oorspronkelijke alimentatie op gebaseerd ! De inkomstendaling als gevolg van werkloosheid wordt totaal genegeerd.
Ook het “….aangewezen op een sociale uitkering, wiens hoogte het betalen van alimentatie toestond.” Hoe is dat vastgesteld ? Dit is gewoon een stelling zonder verdere onderbouwing dan wel motivatie.

Gerechtelijke dwaling ? Nee, een geraffineerde uitspraak. Tsjechië is het land van Kafka.
Adikia beheerst de rechtspraak.
In de uitspraak weer diverse onwaarheden en blunders. Men kan mijn bezit niet vaststellen? Ik heb alles aangereikt wat ik heb, als men mij niet geloofde kon men een rechtshulpverzoek naar Nederland sturen. Was ook gevraagd door advocate van ex, onderzoek naar een lijst van meerdere bladzijden aan financiële instellingen waar ik geld zou hebben. Wist ik niet, de verplichting om documenten aan partijen te verstrekken bestaat schijnbaar niet in Tsjechië ondanks dat dit een EU-regel is. Ontdekte ik bij dossier onderzoek toen ik op zoek was naar de berekeningen. (die niet gevonden…..)
Tijdens de zitting benoemt men dit niet, kan me dus niet verweren, komt achteraf in uitspraak. Bezit niet vast te stellen…..
Ik heb een bezit na boedelscheiding van 1.835.000 Euro. Foutje, men heeft euro’s naar kronen omgerekend en noemt die kronen vervolgens Euro…..
Bewust wordt ik voorgesteld als de rijkaard die langdurig weigert alimentatie te betalen.
Dit kan in een land waar rechtspraak niet gebaseerd is op waarheidsvinding maar op moddergooien, repressie, vooroordelen etc.Voor de goede orde even de feiten.
2008-2010 :
inkomen : 1700 Euro, desnoods 2000 met vakantiegeld en wat belastingvoordeel.
lasten : 2500 Euro ongewijzigd ten opzichte van de Tremanorm berekening eind 2007 door Nederlandse rechtbank.
Mogelijkheid tot betalen van alimentatie in deze periode was daarmee 2000-2500 = nihil. Niet mogelijk.

Hier de hele uitspraak.

In hoger beroep is uitgesloten voor alimentatiezaken. In andere civiele zaken kan dat wel. Rest slechts één optie :
Grondwettelijke klacht bij het Grondwettelijk of Constitutioneel Hof.