Klop. Klop. Politie !

25 juni 2019 Uit Door Eelze60

Ergens 2013, nog wachtend op wat het grondwettelijk hof zou beslissen op mijn grondwettelijke klacht over het besluit van de Stadsrechtbank in beroep, werd er opeens op de deur van mijn flat gebonkt. Politie !
In mijn ogen had ik nooit wat fout gedaan, dus kom maar binnen.

Er was aangifte gedaan tegen mij, door mijn ex. Het opzettelijk niet betalen van alimentatie van 2008-2010 (gedurende mijn werkloosheid dus) was een strafbaar feit. Dat was de mededeling. Ik moest me op bepaalde dag melden bij het politie bureau in mijn woonplaats Hranice, voor verder verhoor.

Afbeeldingsresultaat voor policie cr hranice
Politiebureau in Hranice

2x, de eerste keer was er geen tolk bij, dus niet rechtsgeldig.
Uiteraard had ik geen alimentatie betaald, dat klopte. Daar zat verder geen opzet achter maar doordat werkgever failliet gegaan was en ik dientengevolge werkloos geworden was, met ongeveer halvering van inkomen bij gelijkblijvende lasten, was alimentatie betalen onmogelijk.
Inkomen ca. 2000 Euro per maand, lasten ca. 2500 Euro ( lasten uit Tremanorm berekening van half jaar oud door rechtbank Noord-Nederland, inkomen de max. WW-uitkering incl. wat belasting voordeel, vakantiegeld etc. ), draagkracht is daarmee dan 2000-2500=negatief.
Juridisch : draagkracht nihil.
Dus in mijn optiek heb ik geen strafbaar feit gepleegd. Als er geen draagkracht is, dan dient de alimentatie op nihil gesteld te worden, maar dat deden de Tsjechische rechters dus niet….
En al helemaal geen strafbaar feit volgens de Nederlandse wet, van 2008-2010 woonde ik in Nederland en hield me niet aan een Nederlands gerechtelijk vonnis inzake alimentatie hetgeen in Nederland niet strafbaar is. Ongeacht of je nu wel of niet kunt betalen. Er is een uitzondering : bij ernstige verwaarlozing van de kinderen, daarvan was geen sprake.
Dus klaar. Op grond EVRM art. 7 lid 1 is Tsjechië niet bevoegd.
( De zelfde tekst is ook opgenomen in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie ; elke Unielidstaat is daarmee dus dubbel gebonden aan deze tekst )

EVRM art. 7 Geen straf zonder wet.
1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die, die ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing van iemand, die schuldig is aan een handelen of nalaten, dat ten tijde van het handelen of nalaten, een misdrijf was overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die door de beschaafde volken worden erkend.

Fout gedacht…..dit is Tsjechië, het land met een onnavolgbare rechtspraak. Zoals civiel al bleek tijdens mijn verzoek tot alimentatie herziening.
Wordt vervolgd.