Openbaar ministerie en EU-regels : slechte combinatie

26 juni 2019 Uit Door Eelze60

Op dit moment sta ik op het punt om een aanklacht in te dienen tegen een rechter : strafbaar feit gepleegd door rechter, ik ben daar slachtoffer van.
Zie : http://eelze.nl/2019/06/17/tsjechische-rechter-verneukt-het-europese-hof-van-justitie/

Deze rechter, van Districtsrechtbank voor Praag 5, heeft opzettelijk zitten manipuleren met de prejudiciële vraag. Opzettelijk informatie achter gehouden richting het Europese Hof van Justitie. Dit is voor een rechter op meerdere gronden in de Tsjechische wet strafbaar. Met tot 3 jaar gevangenisstraf.
Rechters die mij onschuldig in de cel willen, willens en wetens, daar heb ik dus geen enkel medelijden mee. Aangifte !

Dus eens rondkijken op internet hoe dat te doen. Openbaar ministerie ? Ministerie van Justitie ? En op de site van het Tsjechisch OM loop ik tegen het eerste probleem aan :

Van de website van het Tsjechisch OM

Het staat er echt :
PLEASE NOTE THAT ANY SUBMISSION ADDRESSED TO THE PROSECUTOR GENERAL’S OFFICE MUST BE DRAWN UP IN CZECH LANGUAGE, SUBMISSIONS IN OTHER LANGUAGES CANNOT BE ACCEPTED AND WILL BE DISREGARDED. 
In hoofdletters en vet.
Dit is in strijd met wat de EU voorschrijft….al weer…..

Uit richtlijn 2012/29/EU :

Artikel 5 Rechten van het slachtoffer bij het doen van aangifte

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat het slachtoffer een schriftelijke bevestiging ontvangt van zijn formele aangifte bij de bevoegde autoriteit van een lidstaat, waarin de basiselementen van het betreffende strafbare feit worden vermeld.
2.   De lidstaten zorgen ervoor dat een slachtoffer dat aangifte wil doen van een strafbaar feit en de taal van de bevoegde autoriteit niet begrijpt of spreekt, in staat wordt gesteld aangifte te doen in een taal die hij begrijpt, of de nodige taalkundige bijstand krijgt.
3.   De lidstaten zorgen ervoor dat het slachtoffer dat de taal van de bevoegde autoriteit niet begrijpt of spreekt, op zijn verzoek kosteloos vertalingen van de in lid 1 bedoelde schriftelijke bevestiging van zijn aangifte ontvangt in een taal die hij begrijpt.

Dus meneer \JUDr. Pavel Zeman, PG, als u even richtlijn 2012/29/EU erbij wilt pakken en de tekst op uw website kunt aanpassen…..waarschijnlijk niet. Tsjechië, wel lid van de EU, maar doet verder wat ze zelf willen.

Ik ga dus de aanklacht in het Nederlands opstellen, en zal conform lid 3 van art. 5 ook dat bewijs opvragen. Aangifte zal ik doen bij het OM, maar met kopie naar Ministerie van Justitie in Tsjechië, de pers en nog wat anderen.

Ook dit wordt ongetwijfeld vervolgd. In ieder geval zal ik de aangifte binnenkort hier plaatsen.