Herziening alimentatie : Constitutioneel Hof

2 juli 2019 Uit Door Eelze60

Nadat in beroep (http://eelze.nl/2019/06/19/herziening-alimentatie-in-beroep/) de beslissing nog zotter was dan in 1e aanleg, restte er nog maar één mogelijkheid volgens Tsjechisch recht : een grondwettelijke klacht naar het Constitutioneel of Grondwettelijk Hof.
Dit is niet hetzelfde als cassatie. Cassatie zou moeten bij het Hooggerechtshof, Supreme Court op zijn engels, Nejvyšši Soud in Tsjechië, waarbij gekeken wordt of de rechter de wet juist toegepast heeft.
Deze stap is voor alimentatiezaken uitdrukkelijk uitgesloten in de Tsjechische wet. (het zou er druk worden…..)
Het enige wat nog kan is klagen over geschonden grondwettelijke rechten, bijv. recht op een eerlijk proces. bij het Grondwettelijk Hof.

Geen probleem.
Een rechter die willekeurig de alimentatie vast stelt, zonder enige vorm van berekening met als motivatie “uw inkomen is hoog genoeg” en “nu in 2013 verdient u minder dan in 2010, dus is er geen reden om de alimentatie te verlagen in 2008” dat is een flinke schending van mijn recht op een eerlijk proces. Zou je zeggen. Dus op naar Ustavni Soud ! In Brno.

Afbeeldingsresultaat voor ustavni soud
Ustavni Soud – Constitutioneel Hof in Brno

Deze procedure verliep schriftelijk. Advocaat stelde grondwettelijke klacht op, m.n. over de willekeur van de vaststelling van de alimentatiehoogte en de ontbrekende berekening, waarbij nog verwezen werd naar het Haags Protocol uit 2007 welke stelde dat de toe te passen wet een grondslag voor berekening dient te hebben.

Ongeveer een jaar later komt dan het besluit. Merkwaardig voor mij als leek is, dat terwijl dit gaat tussen mij en de rechtbank ook mijn ex haar visie mocht geven via haar advocaat. Die vonden natuurlijk alles perfect en dat er geen enkele reden was om de grondwettelijke klacht te honoreren. En zo geschiedde met een fantastische gerechtelijke dwaling 🙁

De 3e misser op rij !
Zoals gewoonlijk weer veel inleiding en blabla, de kern van de motivatie is na enig speurwerk te vinden in het volgende :
Uit het betwiste vonnis van het hof van beroep en ook het daaraan voorafgaande vonnis van de districtsrechtbank is duidelijk, dat de algemene rechtbanken volledig concentreerden op het vaststellen van financiële en familie omstandigheden van de eiser en de moeder, waarin de districtsrechtbank uitvoerig bewijs verzamelde, waarvan de uitkomst in de motivatie gedetailleerd uitgewerkt zijn. Het hof van beroep vulde vervolgens het bewijs aan met het actuele inkomen van de vader, waarbij de hoogte van de alimentatie veranderd werd, zoals hierboven genoemd. De algemene rechtbanken, in overeenstemming met § 85 en § 99 wet nr.. 94/1963 Coll., betreffende familie, zoals gedefinieerd in de laatste regelgeving, in hun besluitvorming rekening hielden met alle bepalende feitelijkheden, waarbij het grondwettelijk hof in dit verband niks heeft kunnen vaststellen, wat mogelijkerwijs in grondwettelijk opzicht verwijtbaar is. Onder deze omstandigheden is derhalve het besluit van de algemene rechtbanken, met name het hof van beroep, niet op enige wijze te herzien.

In dit citaat gaat het om één zin, welke grandioos fout is :
Het hof van beroep vulde vervolgens het bewijs aan met het actuele inkomen van de vader, waarbij de hoogte van de alimentatie veranderd werd, zoals hierboven genoemd.

Het hof van beroep wijzigde de uitspraak volkomen ! Paste niet slechts de alimentatie aan in verband met een iets gestegen inkomen. ( + 60 Euro per maand)

De beslissingen :
van 2008 – 2010 :
in 1e aanleg 200 Euro, in beroep 520 Euro.
En dat omdat mijn inkomen steeg in 2012 ? Dit gaat over 2008-2010 dus daar heeft mijn inkomen van 2012 niks mee te maken…..

na 2011 :
in 1e aanleg 520 Euro, in beroep ca. 320 Euro omdat in 2012 mijn inkomen steeg. Klinkt niet echt logisch, hoger inkomen geeft een lagere alimentatie.

Op de ontbrekende berekening gaan ze maar niet in, want te lastig…..
De joker werd dus ingezet : hierin zijn ze niet ontvankelijk.
Uiteraard waren ze ontvankelijk, want juist dit ging over recht op een eerlijk proces, een grondrecht.

Dit geeft gewoon aan dat er een stagiaire aan het werk was in plaats van een rechter, maar dat gevoel had ik al langer gezien de compleet belachelijke uitspraken tot nu toe. En er zullen nog een aantal volgen, dit blog is nog lang niet af !!

Ook op een ander meer formeel punt ging het Grondwettelijk Hof de fout in. Bij behandeling in beroep was bij 1 zitting nl. geen tolk. Dit vond het Grondwettelijk Hof geen probleem want ik sprak wel wat Tsjechisch.
Dit zegt de eigen Tsjechische grondwet ( in art. 37 lid 4 van de Charter of Fundamental Rights and Freedom, een deel van de Grondwet ):
Anyone who declares that she does not speak the language in which a proceeding is being conducted has the right to the services of an interpreter.
Hier staat dus niet dat een rechter mag oordelen over mijn kennis van de Tsjechische taal, er staat dat als ik verklaar de Tsjechische taal niet te spreken dat er dan een tolk moet zijn.
Het is niet aan de rechter om dit te toetsen !

Hele uitspraak hier.

Het spreekt vanzelf dat ik flink stond te stuiteren en te koken van woede toen ik deze uitspraak kreeg. Want dit was mijn laatste juridische mogelijkheid op een eerlijke alimentatie vaststelling.

3 rechtsgangen, 3 gerechtelijke miskleunen. Het kan allemaal in de Tsjechische republiek. Toen dacht ik nog “waarom ik?” , “waarom overkomt mij dit?”. Nu 2019 weet ik al geruime tijd dat ik niet de enige ben. Rechtspraak in Tsjechië deugt voor geen meter, zowel civiel niet, maar ook strafrechtelijk niet.

Tegen beter weten in nog een brief geschreven naar JUDr. Pavel Rychetsky, de president van het Grondwettelijk Hof. Die reageerde alleen dat als ik niet tevreden was over het vonnis, dat ik dan maar naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moest gaan….dat wist ik al. Ook dat dat weinig zin zou hebben gezien de vele niet ontvankelijk verklaringen bij het EHRM. Iets van 95%…..

Afbeeldingsresultaat voor ustavni soud
Alle rechters van het Constitutioneel Hof met in het midden met ketting Pavel Rychetsky

Deze Pavel Rychetsky is in zijn functie als president van het Constitutioneel Hof meerdere malen uit de bocht gevlogen. Zo bekritiseerde hij o.a. de leider van een rechts-populistische partij, Tomi Okamura.
Rechtsprekende instanties dienen politiek neutraal te zijn.

Dus naar het EHRM, Straatsburg. Baat het niet, het schaadt ook niet.

Wordt vervolgd.