De deurwaarder. Executie.

10 juli 2019 Uit Door Eelze60

Om de tijdlijn wat te volgen, nu de deurwaarder.
Het moet tegen het einde van de vele zittingen in eerste aanleg over de alimentatieherziening geweest zijn dat mijn ex aankondigde een deurwaarder ingeschakeld te hebben. In het Tsjechisch een exekutor. Indirect is dat het ook. Een Tsjechische deurwaarder behoort tot de justitiële maffia, je komt er nooit meer vanaf. Ik zal dat verderop duidelijk maken aan de hand van mijn situatie.
Reden 1 van zelfmoord in Tsjechië is dan ook executie.

Waarom een deurwaarder ? We zaten immers in een herzieningsprocedure ? De reden is vrij eenvoudig : In Tsjechië is te veel betaalde alimentatie niet terug te vorderen. Dus laat een deurwaarder bij elkaar graaien wat te graaien valt, achteraf mogelijk onterecht, maar hebben is hebben.

De deurwaarder dus.
De eerste poging faalde.
Er was nog steeds de Nederlandse alimentatie uitspraak geldig, bij voorraad uitvoerbaar verklaard. In de bijlagen van 4/2009/EU is een formulier te vinden, in te vullen en af te laten stempelen door de rechtbank in Tsjechië en de Tsjechische deurwaarder kan een Nederlands vonnis uitvoeren. Simpel. Moet je wel het goede formulier invullen.
Dus poging 2. Die slaagde. Inmiddels gewaarschuwd had ik dus nog nauwelijks banktegoeden, problematischer werd het loonbeslag.

Ik had toen een schuld van ca. 30.000 Euro, daar kwam iets aan 10.000 tot 15.000 Euro bij aan deurwaarderskosten ! Maffia praktijken dus.
Ook al omdat die 30.000 aan herziening onderhevig was, maar ook al zou dat naar 0 gaan in het meest gunstige geval, die deurwaarderskosten blijven….

Kantoor JUDr. Jana Fojtovä, deurwaarder in Pehlrimov

De beslagvrije voet, ik doe het even in Euro’s, bedroeg bij mijn inkomen 360 Euro. Da’s niet veel, ook in Tsjechië niet.
Mijn huur bedroeg 260 Euro all inclusive (gas, water, elektrisch), ik had reiskosten naar het werk van ca. 200 Euro per maand, en ik wou ook nog wel wat te eten en te drinken hebben, volgens te krappe norm stond daar in die tijd 140 Euro voor.
Dus inkomen 360.
Kosten 260+200+140=600.
Een probleem dus. Een gelukje was dat ik bij mijn vorige werkgever vanwege een reorganisatie ontslagen was, met een kleine ontslagvergoeding die ik buiten de deurwaarder kon houden :), ik had dus even reserve om te overleven, want inmiddels liep de zaak bij het Grondwettelijk Hof en ik zou wel winnen. Dacht ik.
Dat laatste dus niet, zie de vorige blog, maar ik was toen nog optimistisch, tot het geld echt op raakte…
Op het werk stond ik voor keuzes, nieuw project of ontslag. Nieuw project onder deze omstandigheden was onmogelijk. Dan maar ontslag.
Proberen werk te vinden in eigen woonplaats zodat in ieder geval de kostenpost reiskosten zou vervallen. Dit had kunnen lukken echter zo ongeveer op de dag dat de laatste hobbels in het contract genomen dienden te worden, kwam de beslissing van het grondwettelijk hof : de rechters hebben een perfecte job geleverd !
Dat maakte voor mij een verder verblijf in Tsjechië zinloos.

De beslissing van de deurwaarder tot loonbeslag heb ik uiteraard aangevochten, 1e aanleg, beroep, hoger beroep. Zinloos.
Bij voorbaat zinloos, de regels zijn niet anders.
Wat wel leuk was is dat de deurwaarder BTW fraude zat te plegen….daar was de rechter in 1e aanleg niet echt van gediend.
Deze rechter is overigens een van de weinigen die doorhad dat er fouten waren gemaakt, alleen mocht ze ambtshalve niet de beslissing van toen nog alleen de alimentatieherziening in 1e aanleg, beoordelen.

Deurwaarderspenning

De maffia.
Zoals eerder al geschetst had ik feitelijk elke maand al een tekort. Ik betaalde dus geen alimentatie. Weer niet. Want kon niet.
(o.k., ik had die kleine ontslagvergoeding, maar die gebruikte ik al voor mezelf om de gaten te dichten, die ook gebruiken voor alimentatie zou nog sneller tot problemen geleid hebben met dat ik niet eens meer naar mijn werk toe kon gaan).
Volgens de Tsjechische logica is een deurwaarder je eigen schuld, dus is er geen reden om in die situatie iets te doen aan de alimentatie.
Ergo : je bouwt een nieuwe schuld op !
En zie hier het begin van de vicieuze maffiose cirkel : van een Tsjechische deurwaarder kom je nooit af tenzij je hem/haar vermoord, dan wel, zoals eerder genoemd, zelf maar voor de trein springt.

In latere fase van de processen bleek ook dat het niet betalen van alimentatie onder de omstandigheden van loonbeslag met 360 Euro beslagvrije voet en met 600 Euro aan aantoonbare lasten volgens de Tsjechische wet een misdaad is die opzettelijk gepleegd werd.
Svejk en Kafka verbleken bij Tsjechische rechtspraak.

Ook zou later mij verweten worden dat ik opzettelijk mijn baan verloren heb, dat ik niet de middelen meer had om naar mijn werk te reizen?
Mijn probleem. Letterlijk.