Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een nep-hof.

20 juli 2019 Uit Door Eelze60

In Tsjechië was ik civiel-rechterlijk uitgeprocedeerd nadat het Grondwettelijk Hof via een gerechtelijke dwaling ( zie : https://eelze.nl/2019/07/02/herziening-alimentatie-constitutioneel-hof/ ) het foute en van geen enkele (verplichte op grond van het Haags Protocol) berekening voorziene besluit van de rechtbank in beroep, een uitermate goed en onderbouwd besluit vond.
Één van de opties die nu openstonden, en de meest voor de hand liggende, is dan een gang naar het EHRM vanwege het schenden van mijn recht op een eerlijk proces.

Afbeeldingsresultaat voor EHRM Straatsburg
Het EHRM in Straatsburg

Het EHRM is een onderdeel van de Europese Raad, heeft niks met de EU te maken anders dan dat alle EU landen deel zijn van de Europese Raad maar bijv. ook landen als Rusland, Georgië etc.
De EU kan zich er nog niet bij aansluiten als EU omdat de Europese Raad een club van landen is, de EU is geen land. Via een wijziging is dit binnenkort wel mogelijk.
Het EHRM ziet alleen toe op de naleving van mensenrechten zoals vastgelegd in het EVRM, het Europees Verdrag op de Rechten van de Mens.
Uitspraken zijn echter niet bindend.
Dus hier begint al het “nep-hof”….

Dat gevoel wordt nog erger als we naar de cijfers gaan kijken :

Bron : https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf

Maar liefst 93.6% van de zaken is niet in behandeling genomen !
Niet ontvankelijk verklaard. Dit is onwaarschijnlijk hoog en kan alleen maar door een paar achterdeurtjes in de regels verklaard worden.
Administratieve fouten. Worden geweigerd en er wordt geen hersteltermijn gegeven. Zeer kwalijk voor een Hof welke zegt te staan voor mensenrechten en op deze wijze mogelijk vele schendingen van mensenrechten niet in behandeling neemt. Nep-hof.
Een andere reden is dat men zaken mag weigeren wegens “gering belang”. Maar wat is “gering belang” ? Niet verder vastgelegd. Ga er maar vanuit dat veel civiele zaken onder gering belang vallen, want dit EHRM heeft helemaal geen zin in civiel geneuzel over alimentatiezaken.
Maar als in het EVRM staat bijv. art. 6 Recht op een eerlijk proces, lid 1
” Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld etc. “
dan zal men toch ook alimentatiezaken moeten onderzoeken als daar schendingen van het recht op een eerlijk proces zijn ?

En dan circuleert en nog een gerucht, deels bevestigd v.w.b. werkwijze door het EHRM zelf : een klacht tegen Tsjechië (in mijn geval) komt binnen bij een vertegenwoordiger van Tsjechië bij het EHRM, Voor zover bevestigd.
Je kunt je afvragen waarom? Normaal zou je verwachten dat de klacht binnenkomt bij een neutrale instantie. De instantie is wel neutraal, maar de behandelend medewerker niet……
Onbevestigd zijn dus geruchten over hoe deze medewerker er mee omgaat, maar de dubieuze handelswijze is zeker een voedingsbodem voor de geruchten…..

Na bovenstaande schetst het waarschijnlijk geen verbazing dat mijn klacht over schending van mijn rechten op een eerlijk proces, één van de mensenrechten, niet ontvankelijk is verklaard.
Alleen ik snapte van de motivatie geen bal.

Er is niet voldaan aan art. 34 en 35 ?
Het Verdrag erbij :

Volgens mij is aan alle voorwaarden van art. 34 voldaan, ik ben een natuurlijk persoon, en beweer slachtoffer te zijn, concreet van art. 6 (Recht op eerlijk proces).

Volgende :

Lid 1 : aan voldaan
Lid 2 : 2b ??? Zou kunnen, niks over gevonden in hun database
Lid 3 : b ? Dit is het “gering belang” , ik vind het een groot belang, 50.000 Euro alimentatieschuld (incl. deurwaarder) lijkt me niet gering
Lid 4 : ?

Omdat het EHRM vindt dat rechtbanken hun besluit moeten motiveren, maar eens om de motivatie gevraagd….kwam niet. Nog maar eens. Toen kwam een boze brief dat ze mijn vragen niet meer gingen beantwoorden.
Nep-hof.

Hele beslissing hier en kijk eens door wie het afgehandeld is…..door de Tsjechische medewerker bij het EHRM….dit geeft te denken ondanks verwijzing naar een rechter. Nep-hof.