Onduidelijk.

5 oktober 2019 Uit Door Eelze60

In mijn zoektocht naar een, volgens EU recht verplichte, berekening van de alimentatie door de diverse Tsjechische rechtbanken, had ik mijn advocate gevraagd om de rechtbank te benaderen en evt. in kort geding te eisen om de berekening te ontvangen. Op mijn verzoek naar berekeningen werd gewoon niet gereageerd, dus dan maar via een advocate.

Deze week kreeg ik in de mail via mijn advocate het antwoord van de rechtbank (via Google en iets gefatsoeneerd)

De rechtbank besloot in verband met onduidelijk verzoek van de vader als volgt:
I. Het ingediende verzoek van de vader met de titel ‘Verzoek van de vader om informatie in het dossier te verstrekken’ vertoont gebreken omdat het niet alle bijzonderheden bevat op grond van artikel 42, lid 4, van wet nr. 99/1963 Coll., het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
II. Defecten in de vraagstelling administratie moeten worden verwijderd door toe te voegen wat de administratie volgt.
III. De rechtbank nodigt de vader uit om de gebreken in de inzending bedoeld in dictum I te verhelpen op de manier die is aangegeven in de verklaring II. binnen 15 dagen na ontvangst van deze resolutie.
reden:
De plaatselijke rechtbank ontving een vaders aanvraag met de titel
‘Verzoek van de vader om informatie in het dossier te verstrekken’ , waarin de vader vraagt ​​om de berekening van de alimentatieberekening voor minderjarige kinderen, alimentatie waartoe de vader is verplicht bij vonnis van de plaatselijke rechtbank, overeenkomstig het Haags Protocol van 23 november 2007 betreffende de wet bepalend voor onderhoudsverplichtingen.
De op deze manier geformuleerde aanvraag is onduidelijk. Het hof voor volledigheid stelt dat de gronden voor het bepalen van onderhoud
in het bijzonder altijd worden uiteengezet op grond van het specifieke oordeel. Als het zo is vraag naar de algemene criteria voor het bepalen van alimentatie, dan verwijst de rechtbank naar de wet, waarop de rechtbank van toepassing is bij het bepalen van de alimentatie (bepalingen van de artikelen 910 en volgende van het Burgerlijk Wetboek).

Verder nog wat verwijzingen naar de wet en 15 dagen de tijd om het verzoek te verbeteren.
Het art. 42 lid 4 slaat vermoedelijk of het feit dat het voor de rechtbank onduidelijk is wat de inhoud van het verzoek is, aan de andere vereisten in dit lid is voldaan. ( uit de Engelse versie van het wetboek : …..the motion must reveal…… what is the object thereof )

De vraag was simpel, en er is niks onduidelijk aan de vraagstelling.
Op grond van het Haags Protocol uit 2007 dient het toe te passen recht een grondslag voor berekening te hebben, ergo, er dient een berekening naar alimentatie gemaakt te worden. En die wil ik. Punt. Simpel.
Uit het antwoord is duidelijk dat de rechtbank weer eens in de eigen kronkels denkt, ” de gronden voor het bepalen van onderhoud in het bijzonder altijd worden uiteengezet op grond van het specifieke oordeel. “, die vragen we niet, deze subjectieve manier van vaststellen van de alimentatie zonder berekening is mij duidelijk. Ik wil de verplichte berekening in handen hebben! Is dit zo moeilijk?
Dus maar weer indienen en wat verduidelijken, met aanvullend citaten van Bonomi (uit toelichting op het Haags Protocol), met aanvullend case-law van het EHRM betreffende art. 6 EVRM over toegang tot documenten, met verwijzing naar EU richtlijnen over toegang tot documenten etc. en tot slot opsturen van een concrete uitspraak en erop wijzen dat we de berekening in de uitspraak niet kunnen vinden.

Update :
11.10.2019 Verduidelijking ingediend. Zoals hierboven vermeld met verwijzing naar de uitleg van het Haags Protocol door Bonomi waar steeds verwezen wordt naar “berekening”. Dus: geef ze !!!