Strafzaak : hoger beroep.

8 december 2019 Uit Door Eelze60

Afgelopen maand even niks geschreven, althans niet in dit blog. Even andere prioriteiten : er moest een verzoek opgesteld worden richting het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Voor degenen die bekend zijn met juridische procedures is daarmee ook onmiddellijk duidelijk dat ik in de hieronder beschreven hoger beroepszaak de verliezende partij ben.
Ter leering ende vermaeck dus het onderstaande. Want van een afstandje gezien is het gewoon vermaak.

De reden van hoger beroep is al grotendeels aangegeven in eerdere delen van dit blog, veel punten de belangrijkste zijn :
1. Op grond van territorialiteitsbeginsel is rechter niet bevoegd
2. Geen enkel deugdelijk bewijs van opzettelijkheid, er is geen enkele berekening gemaakt naar mogelijkheden om alimentatie te kunnen betalen
3. Onder Nederlands recht verkregen boedelbestanddelen zijn niet bedoeld voor alimentatie
4. De toegewezen advocate was niet mee te communiceren op gewenst niveau wegens taalbarriere
5. De toegewezen advocate had geen kennis van dit specifieke vakgebied
6. De rechter in beroep had in eerdere fase mij ook al veroordeeld, beroep was daarmee een schijnproces
Etc.etc.

Dus hoger beroep ingesteld. District rechtbank Ostrava – filiaal in Olomouc.

Krajsky Soud – District rechtbank, Ostrava filiaal Olomouc.
Een oud communistisch industrieel gebouw (drukkerij) met een nieuw façade; typerend voor de hele rechtspraak in Tsjechië, achter de “wij zijn EU’ façade verbergt zich het communistisch denken (en corruptie) van de Tsjechische rechtspraak.

De uitnodiging om voor de rechtbank te verschenen kwam in het Tsjechisch zonder vertaling, fout. Daar hoort een vertaling bij, maar niet volgens Tsjechisch recht…. De rechter verwijst naar een artikel in het wetboek van strafrecht waarin een lijst opgenomen is van te vertalen documenten, de uitnodiging om op de zitting te verschijnen is daarin niet opgenomen :

Ik had het zelf maar moeten laten vertalen als ik het niet begreep. Typisch weer zo’n voorbeeld waarin EU-regels gewoon genegeerd worden. De EU heeft geen lijst van documenten, gebruikt de term “belangrijke documenten”, deze dienen vertaald te worden. De oproep om ter zitting te verschijnen is dus een onbelangrijk document volgens Tsjechisch recht.

Over de verdere inhoud : het is een herhaling van zetten, af en toe wil men gewoon niet stikken in de eigen leugens.
Bijvoorbeeld over mijn kosten in Nederland. Men weigert dat te onderzoeken :

De motivatie klopt perfect. De Nederlandse rechtbank kwam voor mij tot kosten per maand van ca. 2500 Euro (op grond van een berekening die in de vorige ronde door de Tsjechische rechter als hypothetisch de prullenbak in ging). Mijn inkomen was 1700 Euro. Beide worden dus niet bestreden in hoger beroep, dan is de uitkomst : 1700-2500=negatief, u kon geen alimentatie betalen, vrijspraak?! Helaas. De ontlastende bewijzen zijn aanwezig, worden aanvaard, toch schuldig bevonden. Dit is zo krom en zo absurd. Dit is geen rechtspraak.
NB Hoger beroep is meervoudige kamer ! Dit zijn 3 “rechters”!!!

En zo gaat het hele besluit door. En dan krijg je dit :

Men kijkt alleen naar inkomen, niet naar lasten, dus ik kon “zonder twijfel” betalen. Dit is bewijs dat ik schuldig ben? De stelling “zonder twijfel”? Ja, dat is het bewijs!

En de waarheid mag niet eens gezegd worden :

Ik heb het inderdaad over bende gehad, ik bedoelde chaos, puinhoop. De tolk heeft de andere betekenis van bende gebruikt 🙂

Over het andere belangrijke punt, is men wel bevoegd om mij te vervolgen, immers ik hield me in Nederland niet aan een Nederlandse gerechtelijke beschikking inzake alimentatie hetgeen in Nederland geen strafbaar feit is, zelfs indien dit opzettelijk is en niet eens zoals in mijn geval op grond van onmogelijkheid, verwijst men gewoon naar Tsjechisch recht, waarbij ik me beroep op Europees recht is het antwoord “maar Tsjechisch recht” “:

Waarna verwezen wordt naar “beschermd belang” (de kinderen) welke zich op Tsjechisch grondgebied bevonden, dat klopt, maar internationaal wordt onder beschermd belang verstaan spionage, terrorisme en dat soort zaken. Dat is de uitzondering dat het territorialiteitsprincipe niet geldt. In die opsomming (die ook in de Tsjechische wet staat!!!) komt alimentatie niet voor.

Voor de liefhebber : hier de hele uitspraak.

In principe zijn hiermee de beroepsmogelijkheden uitgeput en blijven alleen nog bijzondere rechtsmiddelen over. Wordt vervolgd….