Strafzaak : cassatie

18 december 2019 Uit Door Eelze60

In Hoger Beroep nog steeds schuldig bevonden, zie het vorig blog, voor mij nog steeds zonder deugdelijk bewijs want nog steeds zonder berekening naar mogelijkheden om alimentatie te betalen, waarbij de meervoudige kamer verwees naar de oorspronkelijke Nederlandse uitspraak en dat men in Nederland wel zou weten hoe het met mijn lasten zat……en dan opeens voorbijgaand aan een gehalveerd inkomen vrij kort na die oorspronkelijke uitspraak dus een totaal gewijzigde situatie.
De volgende stap : cassatie, want de uitspraak deugt van geen kanten.

In cassatie in Tsjechië ga je bij Nejvyssi Soud, vertaald : de hoogste rechtbank. Deze zetelt in Brno, hoofdstad van Moravië.

Budova Nejvyššího soudu
Nejvyssi Soud in Brno

Cassatie steekt iets anders in elkaar dan een gewoon beroep.
De wet geeft een zeer beperkt aantal mogelijkheden waarom cassatie ingesteld kan worden, en daar moet je proberen aansluiting bij te vinden.
Gelukkig is de Tsjechische strafwet in het Engels op internet te vinden :

Section 265b Grounds for Extraordinary Appeal
(1) An extraordinary appeal may be submitted only if there is one of the following reasons:
e) criminal prosecution was conducted against the accused person, even though it was not admissible according to the law,

Als voorbeeld.
De rechtbank was niet bevoegd op grond van EVRM art. 7.1 (en gelijke tekst in zowel de Tsjechische grondwet als ook in het verdrag op de werking van de EU), het eerder al aangehaalde territorialiteitsbeginsel : ik heb me in Nederland niet gehouden aan een Nederlandse gerechtelijke beschikking hetgeen in Nederland niet strafbaar is (inzake alimentatie).
De rechtbank in eerste aanleg had dus direct de aanklacht van het OM “inadmissable”, niet-ontvankelijk moeten verklaren.

Dus duidelijk, ik win in cassatie toch?
Uiteraard niet.
Behalve bovengenoemd punt had ik nog meerdere punten, bijv.
c) the accused person did not have a defence counsel during the proceedings, though he should have had one according to the law,
Uiteraard was er wel een advocate, maar als je daar slechts beperkt mee kunt communiceren vanwege een taalbarrière, dan heb je feitelijk geen advocate en dan krijg je de situatie dat ik als leek een cassatieverzoek schrijf in het Nederlands, de advocate dat vertaalt in het Tsjechisch en dat is het dan….

Geschreven 5 december 2016, ingediend iets later, uitspraak gedaan op 31 oktober 2017, uitspraak ontvangen op 15 december 2018!!!
Gewoon een jaar geblokkeerd in procedures omdat een uitspraak gewoon ergens blijft liggen….

Zoals vermeld : verzoek afgewezen.

Als voorbeeld hieronder weer hoe men omgaat met het territorialiteitsbeginsel :

Uitgebreid en langdradig, en alleen met verwijzing naar Tsjechisch recht, waarbij ik in mijn verzoek duidelijk verwees naar het EVRM art.7.1 kan het antwoord niet zijn “maar volgens Tsjechisch recht”….
In de motivatie van Nejvyssi Soud wordt zelfs het EVRM niet genoemd, als ik er een beroep op doe, dan zal men toch, lijkt mij als leek, ergens moeten motiveren waarom de Tsjechische wet wel geldt en het EVRM niet.
Maar dit is typerend, ik was dit al gewend uit de eerdere uitspraken.

En op vergelijkbare manier werden alle argumenten getorpedeerd. Bijvoorbeeld over de verplichte prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie :

Punt 75 is een niet geheel correcte uitleg, eigen interpretatie van het Europees recht, men dient ten allen tijde prejudiciële vragen te stellen behalve als er al jurisprudentie van het EHvJ bestaat of indien het meer dan duidelijk is dat men de correctie interpretatie von EU recht volgt.
Bijv. over het territorialiteitsbeginsel heb ik nagevraagd bij het EHvJ of de uitleg van de Tsjechische rechtbanken klopt dat de “misdaad” in Tsjechië plaats vond omdat daar de kinderen woonden. Reactie “een interessante visie”, deze uitleg had men nog niet zo gehoord, en er was geen jurisprudentie om op terug te vallen (niet in mijn voordeel, niet in mijn nadeel). Men had dus die vraag dienen te stellen.

Punt 76 “vond geen reden” is de perfecte motivatie. de laatste zin is dus een mogelijke fout van mijn advocate…..alhoewel ik e.e.a. zelf geschreven heb en twijfels heb of dit wel correct is, advocate had als dit inderdaad fout was mij hierop moeten wijzen.

Voor de liefhebber hele uitspraak hier.


Ten slotte nog een reactie op een steeds terugkerend verwijt :

Ja omdat ik voelde dat er executie dreigde heb ik zoveel mogelijk geld van rekening gehaald. Niks illegaals aan, de executie is bevolen nadat ik het geld opgenomen heb….
Bovendien liepen er op dat moment nog civiele procedures over de alimentatie, waarbij voor mij de uitkomst zou moeten zijn “nihil stelling alimentatie”, en in een systeem waar teveel betaalde (c.q. via deurwaarder geïnde) alimentatie niet terug te vorderen is, dien ik te zorgen dat er niks terug te vorderen is, immers anders hebben de civiele processen geen enkele zin meer…… “u hebt gelijk maar naar de centen kunt u fluiten”.

Er is nog steeds een mogelijkheid om tegen het besluit in cassatie iets te ondernemen : wordt vervolgd dus.