Strafrecht – Grondwettelijk Hof

25 december 2019 Uit Door Eelze60

Na Nejvyssi Soud (Supreme Court, Hooggerechtshof) is er nog slechts één rechtsmiddel over : een klacht bij het Grondwettelijk Hof of Ustavni Soud over het schenden van mijn Grondwettelijke Rechten.
Daarbij gaat het vooral over recht op een eerlijk proces, zoals daar in mijn zaak zijn : een rechter die niet bevoegd is, een advocaat waar niet mee te communiceren is vanwege een taalbarrière, het ontbreken van deugdelijk bewijs (alimentatieberekeningen naar mogelijkheden tot betalen), een absurde manier van loonbeslag waardoor weer geen alimentatie betaald kan worden hetgeen dus weer strafbaar is (niet voor de deurwaarder, wat logisch zou zijn, maar voor mij), weigeren verplichte prejudiciële vragen te stellen aan het CJEU etc.

Omdat dit de laatste kans is op zoek naar een advocaat. Ik had inmiddels ook weer werk gevonden (op 55+ leeftijd) en kon (en moest dus) een advocaat betalen. Een goede. De beste. Hiervoor bestaat als hulpmiddel een website waarop je kunt zien hoe advocaten presteren bij de 3 hoogste gerechtsorganen in Tsjechië:
https://cestiadvokati.cz

Dus Prof.JUDr. Ales Gerloch benaderd…..De beste.
Zaak uitgelegd, wat stukken opgestuurd, reactie:
I read through the judgment of the Supreme Court. In my opinion, it is very difficult to file a successful constitutional complaint. It is apparent that in your appeal to the Supreme Court, all possible arguments were mentioned but dismissed by the Supreme Court.
It should be also taken into consideration that the duty to pay affiliation is in the Czech legal system above all other duties and therefore neglecting this duty is judged very strictly. This would take the Constitutional Court into its consideration as well.
We could try to prepare the constitutional complaint but according to our experience, the chance of winning is very low. Furthermore, the victory can be expected with respect to procedural aspects only, not the substantive ones. This would lead to new trail only and the result could by the same.
Please, take into consideration that our remuneration for representing you at the Constitutional Court would be about 100.000 CZK +VAT.

Dat de alimentatieplicht in Tsjechië echt boven alles gaat was me inmiddels ook duidelijk. Er werd mij gewoon verweten door de rechter dat ik in Nederland belasting betaalde…..
Zie ook eerder, ik ben mijn goedbetaalde (naar Tsjechische normen) baan kwijt geraakt door de extreme vorm van loonbeslag om maar alimentatie binnen te harken waar dat absoluut niet kan. Tenminste niet op die manier.

De beste man wou dus 4000 Euro excl. BTW waarbij hij aangeeft dat de zaak eigenlijk niet te winnen is.
Dan maar niet de beste advocaat maar een “normale” en ook met normale prijzen (400 Euro) en deze goed van info voorzien. Stoppen is opgeven en dan kun je ook elders buiten Tsjechië geen stappen meer ondernemen omdat je niet alle nationale rechtsmiddelen uitgeput hebt.
Samen de grondwettelijke klacht opgesteld en opgestuurd naar het Grondwettelijk Hof in Brno.

Afbeeldingsresultaat voor ustavni soud brno
Ustavni Soud in Brno

De uitspraak, niet verrassend: klacht afgewezen.
Het is dus volgens alle Tsjechische gerechtelijke instanties normaal dat:
1. je niet met een advocate kunt communiceren,
2. volgens EU-recht verplichte prejudiciële vragen aan het CJEU geweigerd worden,
3. een rechter die niet bevoegd is op grond van EVRM art.7.1 en Handvest van de Grondrechten van de EU art.49 op grond van Tsjechisch recht wel bevoegd is,
4. een via een verwijzing uit 4/2009/EU naar het Haags Protocol uit 2007 verplichte alimentatie berekening niet gemaakt hoeft te worden althans dit stuk dusdanig geheim is dat verdachte dit niet krijgt te zien als ontlastend bewijs.

5. Etc.
Absurd.


Hier de uitspraak.

Is dit het einde? Uiteraard niet 🙂 Ik ga mijn vervolgstappen hier nu nog niet uit de doeken doen, iedereen kan meelezen….ook de diverse partijen.
Maar er zijn zoals bekend meer wegen die naar Rome leiden, desnoods leggen we een nieuwe weg aan….Het asfalt is inmiddels besteld.
Duidelijk mag zijn dat het wel moeilijker en moeilijker wordt.