Berekening verplicht!

18 januari 2020 Uit Door Eelze60

Uw Europa – advies

Ondanks dat zowel civiel als strafrechtelijk elke vorm van berekening naar alimentatie mogelijkheden in Tsjechië ontbreekt, was en is mijn standpunt dat een verplichting naar zowel mogelijkheden van de alimentatieplichtige als behoefte(n) van de alimentatiegerechtigde(n) verplicht is binnen de EU.
Dit gebaseerd op o.a. het Haags Protocol uit 2007 inzake het recht dat toepasselijk is op onderhoudsverplichtingen. Het gebruik van dit Protocol is verplicht binnen de EU op grond van 4/2009/EC, de Europese alimentatie verordening.
In het Protocol staat vermeld dat het toe te passen recht een grondslag voor berekening dient te hebben.
De vraag kan zijn wat voor berekening, naar mogelijkheden, behoefte of beide?
Het protocol art. 14 :
Zelfs wanneer het toepasselijk recht anders bepaalt, wordt bij de bepaling van het onderhoudsbedrag rekening gehouden met de behoeften van de schuldeiser en de middelen van de schuldenaar, alsook met eventuele compensaties die in de plaats van periodieke onderhoudsuitkeringen aan de schuldeiser zijn toegekend

Duidelijk dus. Alleen (zie eerder) doen ze het in Tsjechië anders : puur willekeur en geen enkele vorm van berekening.
Ik wou wel eens weten hoe men daar in de EU over denkt : is een berekening verplicht? En zo ja, wat voor berekening?
De meest laagdrempelige vraagbaak binnen de EU is “Uw Europa- Advies”
https://europa.eu/youreurope/advice/index_nl.htm
Citaat :
Uw Europa – Advies is een EU-adviesdienst voor iedereen, gerund door juridische experts van de European Citizen Action Service (ECAS) die onder contract staan van de Europese Commissie. Het gaat om een team van 65 onafhankelijke juristen die samen alle officiële EU-talen beheersen en zowel vertrouwd zijn met de EU-wetgeving als met de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Het antwoord is duidelijk:

Er wordt nog verwezen naar Nederland en de trema-normen, inderdaad perfect geregeld bij ons….

Jammer van de disclaimer (niet bindend advies),maar als juristen in dienst van de Europese Commissie dezelfde mening hebben als ik dan zullen ze wel gelijk hebben. Toch?
Deze mail maar eens opsturen naar 2 Tsjechische rechtbanken, inmiddels al ca. 10x geen antwoord op vraag naar de berekening. Zullen ze wel negeren want Tsjechisch recht….