Werkgever failliet: 12 maand gevangenisstraf onvoorwaardelijk!

11 juni 2020 Uit Door Eelze60

In Nederland, volgens EU recht!

Vandaag was zitting in rechtbank te Leeuwarden, videoverhoor uit Tsjechië in aanwezigheid van Nederlandse rechter-commissaris die er op moest toezien of de wet gevolgd werd.
Onderwerp: ik was voorwaardelijk veroordeeld wegens het niet betalen van alimentatie, nu werd onderzocht of ik me aan de voorwaarden had gehouden. Niet betalen omdat dit niet kon: werkgever failliet, werkloos.
Inkomen 1700 Euro. Lasten 2500 Euro.
Zie ook : strafrecht – grondwettelijk hof

In de aanloop naar dit proces had ik, weer eens, gevraagd naar de ontbrekende alimentatie berekeningen, verplicht volgens EU recht.
Verder punt was : de rechtbank is niet bevoegd. Dat ze zich in het eerdere strafproces bevoegd verklaren op grond van Tsjechisch recht waarbij ik me beroep op EU recht klopt niet helemaal. De reden waarom EU recht niet van toepassing is wordt niet benoemd.

Nu het vervolg.
Heb ik me aan de voorwaarden gehouden? De achterstallige alimentatie “even” betaald (schijnt om ca. 25.000 Euro te gaan) en me verder keurig aan de alimentatieverplichting gehouden de afgelopen tijd?
Een verplichting van 320 Euro per maand, ook te voldoen in de periode dat ik in de bijstand zat. Ook te voldoen in de periode dat ik in Tsjechië loonbeslag had met beslagvrije voet van 360 Euro (waarbij ik dus 40 Euro per maand over zou houden voor huur, eten, drinken en reiskosten werk).
Het antwoord op de vraag of ik me aan dit soort idiote verplichtingen heb gehouden mag duidelijk zijn.

Het procesverloop:
Na introductie van iedereen, wou de rechter beginnen. Ik niet. Er waren nog een paar procedurele puntjes op te lossen voor we los konden gaan. Dus eerst dat.
Dit ging ongeveer als volgt.
E=Eelze, R=Rechter

E : Ik had in de aanloop gevraagd om de alimentatieberekeningen te ontvangen, ik wou deze graag hebben
R: Gaat u antwoorden op mijn vragen?
E: Ik had een inkomen van 1700 Euro, niet betwist, lasten van 2500 Euro, niet betwist, ik wil graag de berekening zien die duidelijk maakt dat ik onder deze omstandigheden nog steeds 520 Euro alimentatie kan betalen.
R: Gaat u antwoorden op mijn vragen?
E: Ik wijs er op dat een berekening van alimentatie verplicht is, ik heb hierover Your Europe Advice gecontacteerd, ook deze bevestigen dat er een berekening gemaakt dient te worden, ik citeer:
Het Haagse Protocol dat u citeert, is onderdeel van het EU recht via 2009/941/EG: Besluit van de Raad van 30 november 2009 betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Protocol van Den Haag van 23 november 2007 inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen.
Het heeft als inhoud een duidelijke regel (artikel 14), die door alle landen die het protocol hebben ondertekend, moet worden toegepast. Het bepaalt dat er een berekening naar behoefte van de kinderen en de mogelijkheid alimentatieplichtige moet worden gemaakt.

Ik wil dus graag een berekening.
R: Gaat u antwoorden op mijn vragen?
E: Ik citeer uit de uitspraak van het hof van beroep in de civiele zaak:
In de behandelde zaak was de vader tot 30.9.2010 in Nederland aangewezen op een sociale uitkering, wiens hoogte het betalen van alimentatie toestond. De hoogte van de uitkering bedroeg omgerekend naar Tsjechische kronen ongeveer 40.000 CZK (1700 Euro) per maand, wat een bedrag is hoger dan zijn huidig inkomen. In de periode van 15.6.2008 tot 30.9.2010 is daarom door het hof van beroep geen voorwaarde gevonden tot verlaging van alimentatie.
Huidig inkomen is 2013. Wat heeft mijn inkoment in 2013 te maken met mijn mogelijkheden tot alimentatie in 2008-2010? Dit is een gerechtelijke dwaling, ik wil graag berekeningen.
R: Gaat u antwoorden op mijn vragen?
E: Ik heb me in Nederland niet gehouden aan een Nederlandse gerechtelijke uitspraak, u heeft op grond van het territorialiteitsprincipe geen bevoegdheid om mij te veroordelen.
R: Gaat u antwoorden op mijn vragen?
E: U schijnt uw bevoegdheid te ontlenen aan Tsjechisch recht. Als ik me beroep op EU recht dan zal uw antwoord ook moeten verwijzen naar EU recht en niet naar Tsjechisch recht.
R: Gaat u antwoorden op mijn vragen?
E: U stelt Tsjechisch recht boven EU recht, dit is absurd.
R: Gaat u antwoorden op mijn vragen?
E: Nee, u bent niet bevoegd.

Hierna kwamen een aantal vragen waarop ik geantwoord heb met “u bent niet bevoegd”, de officier van justitie formuleerde de eis, advocaat van ex kon zich daar goed in vinden wat dat zou me leren, ik heb nog eens herhaald dat door mij gevraagde stukken die zich op grond van EU recht in het archief zouden moeten bevinden, geweigerd worden en dat de rechtbank niet bevoegd is.

De uitspraak: 12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De rol van de Nederlandse rechter-commissaris was zoals geschreven in de introductie, toezien of de wet gevolgd was. Schijnbaar. Dit krijgt nog een vervolg want de wet werd overduidelijk niet gevolgd met name daar waar het ging over bevoegdheid.