Kafka of Švejk?

25 februari 2021 Uit Door Eelze60

In het vorig blog omschreven dat ik opgeroepen was in strafzaak, alleen de vraag was welke. Dit werd maandag opgehelderd, uitstel zinloos, advocate zwangerschapsverlof, andere advocate pas dinsdagavond kunnen bereiken, woensdag was zitting. Ik had dus dinsdag al maar vrij genomen om zelf de zaak zo goed als mogelijk voor te bereiden.

Het ging om beroep in deze zaak: veroordeeld per post, zonder verhoor, zonder verdediging. Op z’n Tsjechisch:
https://eelze.nl/2020/04/14/post-u-bent-veroordeeld-nog-een-keer/

Voor ik verder ga even een korte introductie in Kafka en Švejk.

Kafka.
Uit de van Dale:
‘dat is puur/je reinste Kafka’ is uitdrukking die wordt gebruikt ‘als een individu machteloosheid ervaart in zijn confrontatie met een bureaucratie of een door willekeur gekenmerkte overheid’.
Kafkaësk, kafkaiaans, zijn bijvoeglijke naamwoorden, al dan niet zelfstandig gebruikt, die een dergelijke situatie omschrijven.
Kafka is Tsjechisch.

Švejk.
Uit “de lotgevallen van de brave soldaat Švejk”. Ook een Tsjech. Hoofdpersoon in een niet afgemaakte verhalenserie van Jaroslav Hašek waarin Švejk ten tijde van de 1e Wereld Oorlog bevelen tot in het absurde letterlijk uitvoert en daarmee het gezag ondermijnt.

De zitting.
Videoverhoor. Zoals uit de uitnodiging al min of meer bleek, maar wat maandag helemaal duidelijk werd toen ik de zaak op internet aangekondigd zag, zou Mgr. Martin Fila de rechter in de zaak zijn.

Zoals in de link boven in dit blog terug te vinden is: dit is de rechter die me zonder verhoor, zonder recht op verdediging al veroordeeld had tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.
En die gaat dus rustig de zaak in beroep nog eens behandelen?

Direct in het begin dus maar een wrakingsverzoek ingediend.
Op grond van art. 47 van het Handvest van de Grondrechten van de EU heb ik recht op citaat :
Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen.
Dit ging in eerste aanleg al helemaal fout. En nu nog eens dezelfde rechter? Onpartijdig?
Dit onpartijdig wordt in case law van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waar het Handvest van de Grondrechten van de EU deels op gebaseerd is, het EVRM welke bovendien ook in alle lidstaten van de EU geldig is, keurig gedefinieerd:
“Article 6 § 1 of the Convention requires a tribunal falling within its scope to be “impartial”. Impartiality normally denotes the absence of prejudice or bias”.
Onbevooroordeeld dus.
Een rechter die je al veroordeeld heeft kan moeilijk als onbevooroordeeld aangemerkt worden toch?
Wrakingsverzoek met verwijzing naar art.47 HGEU ingediend.

5 minuten schorsing.

Besluit:
Doordat ik beroep heb ingesteld tegen de eerdere beslissing is deze vervallen en daarmee is de rechter volgens Tsjechisch recht bevoegd om nogmaals in de zaak op te treden. Onbevooroordeeld. Want beslissing geschrapt….

U mag het zeggen: Kafka of Švejk.
Heel absurd vanuit Švejk geredeneerd klopt het, de beslissing is er niet meer, dus wat zeur ik over een eerder besluit? Tevens ondermijnend voor wat betreft het aanzien (voor zover daar nog sprake van was) van de rechtspraak in Tsjechië maar ook de EU!
Maar het is tegelijkertijd behoorlijk Kafkaësk, puur willekeur, Europese regels negeren, ook in de motivatie, de burger totaal machteloos en verbijsterd achterlatend. (mij niet, ik ben al wat gewend uit Tsjechië).

Tegen het besluit kan beroep ingesteld worden, loopt, maar de zaak ging gewoon verder.
Daarover later meer als ik het besluit per post heb ontvangen.