De Minister: u mag uw vriendin niet zien!

24 maart 2021 Uit Door Eelze60

In een ultieme poging om het recht ten goede te keren, heeft mijn advocate diverse pogingen gedaan om de volgens EU recht verplichte alimentatieberekeningen te achterhalen.
Eerst via rechtbank, toen via voorzitter van de rechtbank die dusdanig schaakmat stond dat mijn advocate gestopt is omdat ze anders uit haar ambt gezet zou worden….
Dus uiteindelijk naar de minister van justitie.
Schadeclaim ingediend van 80.000 Euro vanwege inbreuk recht op eerlijk proces, concreet veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf wegens niet voldoen aan een op willekeur gebaseerde alimentatieverplichting zonder de in de EU verplichte berekening naar mogelijkheden.
Waarbij Tsjechië op grond van EU-recht, eigen grondwet en EVRM geen bevoegdheid heeft want territorialiteitsprincipe: ik leefde in Nederland en heb me daar aan de Nederlandse wet te houden. Keurig gedaan, geen strafbaar feit gepleegd volgens de Nederlandse wet. Het kan niet dat een Tsjechische rechter vindt dat ik wel iets strafbaars gedaan heb en bovendien weigert hierover volgens EU-recht verplichte prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.
Hierboven al 3 grote inbreuken op het recht op een eerlijk proces:
– alimentatie volgens willekeur vastgesteld en op grond daarvan 12 maand gevangenisstraf
– geen bevoegdheid strafrechter in Tsjechië op grond van diverse verdragen en zelfs de eigen wet
– weigering verplichte prejudiciële vragen te stellen aan het EHvJ.

Sídlo ministerstva ve Vyšehradské ulici
Ministerie van Justitie

U bent benieuwd wat de minister hiervan vind?

Die gaat daar niet op in.
In plaats daarvan komt een heel betoog dat alles conform het Europees Verdrag op de Rechten van de Mens is, dat ik vreselijk fout ben, dat ik met opzet de alimentatie niet betaal, dat ik me niet aan de wet hou, en als klapper :
Žalobce na straně jedné nehradil žádné výživné, na straně druhé si v České republice našel novou přítelkyni, za kterou z Nizozemí jezdil.
Vertaald:
Eiser betaalde enerzijds geen alimentatie, anderzijds vond hij een nieuwe vriendin in Tsjechië die hij vanuit Nederland bezocht.
Ik mocht geen vriendin hebben?
Bedoeld wordt: ik mag niet naar Tsjechië reizen want dat kost geld, dus had ik ook alimentatie kunnen betalen.
Dat ik naar Tsjechië reisde in verband met bezoekrecht aan de kinderen, en vooral omdat zoon verlatingsangst had, durven ze net niet te zeggen dus wordt dit afgewenteld op het feit dat ik een vriendin had in Tsjechië.

De smeerlappen. Eigenlijk willen ze me in retro het bezoekrecht ontzeggen maar dat ligt internationaal te moeilijk, dus doen ze het zo. Het merkwaardige is, dit blijkt uit geen enkele uitspraak, dat nu hier de minister van justitie mee komt is vreemd, dit kan alleen als die gebruik gemaakt heeft van de notulen van de rechters waarin zaken staan die niet in de gerechtelijke uitspraken staan maar wel stiekem deel uit maken van de motivatie en waartegen ik me dus ook niet kon verweren….

Wat staat er nog meer in die notulen?
Dit is wat ik ook mijn advocate al gezegd heb, de rechtbank heeft een andere motivatie dan in de motivatie van de uitspraken staat.

Uiteraard staan er nog een aantal zaken in het antwoord van de minister, ga ik nu even niet op in, maar het is een groot brevet van onvermogen. Gaat aangevochten worden. Wordt dus vervolgd.