Grondwettelijk recht : het manipulatie recht van de rechter.

22 april 2021 Uit Door Eelze60

Uitspraak Constitutioneel Hof Tsjechië.

Het klinkt idioot, is het ook.
Na beroep, cassatie, nu ook als constitutionele klacht hetzelfde antwoord: een rechter mag manipuleren.
En niet eens naar beste eer en geweten, deze restrictie ontbreekt.
Het gaat om de rechter van Obvodni Soud in Praag, die een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie, over welk recht toepasbaar is in partneralimentatie, een beetje heeft gemanipuleerd. De feitelijke omstandigheden iets anders weergeven dan werkelijkheid.
Zie ook:
https://eelze.nl/2019/06/17/tsjechische-rechter-verneukt-het-europese-hof-van-justitie/

Tegen doorgaan van de zaak volgens Tsjechisch recht (de uitkomst van de gemanipuleerde vraag) heb ik uiteraard beroep aangetekend, toen dat afgewezen werd cassatie ingesteld, toen dat ook afgewezen werd een grondwettelijke of constitutionele klacht ingediend.
Ook afgewezen.

Mijn advocate: al onze argumenten zijn genegeerd.
Inderdaad er wordt op geen enkel argument ingegaan, alleen maar algemene blabla.

Conclusie: het staat rechters in Tsjechië vrij om te manipuleren, het Grondwettelijk Hof geeft ze daarin rugdekking.

Het probleem is nu dat ik als burger formeel nergens heen kan. In principe nog naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, maar met 99% niet-ontvankelijk verklaringen heeft dat weinig zin. Mogelijk doe ik dat, het is even een paar uur werk en dan is de aanklacht klaar, je weet immers nooit.
Er is ook een andere weg. Die is weinig tot nooit gevolgd, dus die gaan we maar eens proberen te ontginnen. Zal men in Brussel niet blij mee zijn, om die reden zal het ook een moeilijke weg worden, we gaan eens aan de slag met het Verdrag op de Werking van de Europese Unie.

Uitspraak laat ik even achterwege. Is in het Tsjechisch. Wel de hoofdconclusie waarom de klacht afgewezen is.
Niets belet de rechtbank of de rechtbanken de procedure te volgen om de prejudiciële procedure opnieuw in te leiden, als aan de voorwaarden is voldaan.

Kortom, de rechtbank in eerste aanleg dient opnieuw een prejudiciële vraag te stellen als aan de voorwaarden daarvoor voldaan is. Omdat de rechtbank in eerste aanleg dit niet wou doen, dus beroep ingesteld etc. en dus krijg je de Kafkaëske situatie dat het beroep, cassatie, grondwettelijke klacht afgewezen worden omdat in 1e aanleg de prejudiciële vraag opnieuw ingediend kan worden, hetgeen geweigerd werd.

Brussel here we come!