Vulgaire aanvallen

18 augustus 2021 Uit Door Eelze60

Inmiddels staat de 3e strafzaak tegen mij in de startblokken. Zowel politie als het Openbaar Ministerie in Tsjechië zijn druk met de voorbereidingen, waar zoals gewoonlijk niet wordt geluisterd naar argumenten.

In principe gaat het om de 3e zaak in slechts één overtreding: ik hou me niet aan de opgelegde alimentatieplicht omdat de alimentatie willekeurig is vastgesteld, zonder enige vorm van verplichte berekening.
Waarbij dus de Tsjechische rechtspraak de regels overtreedt en ik daarvoor bestraft wordt.
Kafka en Svejk, ik heb ze al eens eerder aangehaald.

Na het ontvangen van het voornemen me te vervolgen heb ik direct bezwaar aangetekend, voor de trouwe lezer met de inmiddels bekende argumenten:
1. U bent niet bevoegd op grond van EU recht
2. Verplichte berekeningen worden mij onthouden, ik kan me dus niet inhoudelijk verdedigen.

Op 1. wordt in de beantwoording van het bezwaar niet ingegaan, op 2. is het antwoord dat Tsjechisch recht voldoet aan EU-vereisten.
Mooi, geef me dan de berekening toch? Ik geef steeds aan te willen betalen zodra er een navolgbare (en correcte) berekening voorligt. Die komt dus niet, wel de mededeling dat de strafzaak doorgezet gaat worden. De bekende kop in het zand.
Tevens wordt mij verweten herhaaldelijk vulgaire aanvallen uit te voeren tegen de autoriteiten in de strafprocedure.
En dat is ook strafbaar!

M.a.w. ik moet mij netjes stil houden en me naar de slachtbank laten leiden? Niet dus.
Ik kan geen beroep instellen, maar uiteraard kan ik wel een briefje schrijven naar de Procureur-Generaal. (het equivalent daarvan in Tsjechië: Nejvyšší státní zastupitelství).
Waar ik uiteraard vraag om voorbeelden van de vulgaire aanvallen.

Onderstaande is toch niet vulgair? (uit briefje aan de PG)


Dit is gewoon recht voor zijn raap de waarheid benoemen.