Het Europese Hof van Justitie : misleidende prejudiciële vragen zijn prima.

28 oktober 2019 Uit Door Eelze60

Zoals beschreven in Tsjechische rechter verneukt het Europese Hof van Justitie had een Tsjechische rechter een verplichte prejudiciële vraag iets anders geformuleerd dan de werkelijke situatie, al mijn argumenten om Nederlands recht toe te passen (zie ook de link) waren samengevat tot “E. staat op het gebruik van Nederlands recht”.

Kern van de vraag had moeten zijn of een verblijf als expat (voor Nederlandse werkgever tijdelijk uitgezonden) in Tsjechië gezien kan worden als “normaal” verblijf. Immers uitzending is tijdelijk, na afloop is verplichte terugkeer naar Nederland, arbeidscontract in Nederland, salaris betaald in Nederland, woning huren/kopen niet mogelijk, woning werd verstrekt door werkgever, verblijfsvergunning(!) gekoppeld aan werkvergunning etc.
De door de Tsjechische rechter geformuleerde vraag was “het normale verblijf was in Tsjechië, mag Tsjechisch recht toegepast worden”. Uiteraard dat mag, moet zelfs.
Dat het verblijf normaal was, dat was nog maar de vraag….die had beantwoord moeten worden.
Volgens het Haags Protocol uit 2007 inzake het recht van toepassing op alimentatieverplichtingen is bepalend voor het toepasselijk recht, de laatste gemeenschappelijke normale verblijfplaats.
Dus is het redelijk relevant wat normaal is. Expat? of toch niet?
Dit bepaalt uiteindelijk of Tsjechisch recht (zonder rekenregels, puur willekeur) of Nederlands recht (Trema normen) toegepast dient te worden.

Het EHvJ was dus verneukt.
Gereageerd. Met alle relevante stukken welke ik in eerdere fase naar de Tsjechische rechtbank gestuurd had i.v.m. de verplichting tot gebruik van Nederlands recht te onderbouwen.

Dit weekend antwoord.
Kort.
“De beslissing is een eindbeslissing”.
Zie hieronder voor het hele document.

Conclusie :
1. Opzettelijk misleidende prejudiciële vragen zijn toegestaan. Wordt niks tegen gedaan.
2. Prejudiciële vragen zijn zinloos, zie 1.
3. Stukje bescherming middels EU-grondrechten is naar de kloten. Zie 1.


Dat het Europese Hof van Justitie, als hoogste Europese rechtsorgaan, zich compleet belachelijk maakt door op deze manier te accepteren dat men verneukt wordt, behoeft geen verdere toelichting.

Gaat vervolgd worden.

Het besluit :