Alimentatie dochter

28 maart 2020 Uit Door Eelze60

1e aanleg herziening II en beroep

Voor de volledigheid hier nog kort over 2 uitspraken inzake alimentatie voor mijn dochter.
Nadat in 2012 loonbeslag gelegd werd, was er sprake van een veranderde situatie met betrekking tot mijn inkomen, dus reden om voor beide kinderen een herziening alimentatie aan te vragen.

Voor zoon heb ik wel eens wat voorbij zien komen, maar er is nog geen zitting geweest.

Voor dochter, zie ook vorig blog, inmiddels tot aan cassatie alles geweest. En ja, ik hou die rechters wel bezig, fout is fout dus dan beroep, cassatie of wat ook maar mogelijk is.

Omdat het allemaal nogal duurde, zijn er voor mij verschillende situaties inmiddels gepasseerd voordat de rechter tot een uitspraak kwam. Ook dochter is voortijdig gestopt met haar studie, dus die verandering kwam er ook nog bij.

Even voor de volledigheid mijn situatie vanaf 2012 :
oktober 2012 – april 2014 :
Loonbeslag, beslagvrije voet ca. 360 Euro; woonachtig in CZ, lasten ca. 600 Euro. Draagkracht negatief. Eind 2013 iets beter, lasten 400 Euro maar beslagvrije voet ook iets lager. Draagkracht negatief.
mei 2014 – september 2016 :
Terug verhuisd naar NL, bijstand, sociaal minimum dus, met nog een lening van de sociale dienst terug te betalen, geen draagkracht. 0.
september 2016 :
Werk gevonden! Op 56 jarige leeftijd!

Situatie dochter in deze periode :
Studerend, studie afgebroken (datum onbekend), vanaf oktober 2016 aan het werk en voorziet in eigen onderhoud.

Wat betekent dit voor de alimentatieplicht voor dochter die door Mestsky Soud in januari 2013 met terugwerkende kracht naar oktober 2010 op 180 Euro per maand gesteld was voor dochter? (en 140 voor zoon).

1e aanleg.
Dit is de 2e keer in 1e aanleg. de eerste keer had de rechter voor het gemak (want te ingewikkeld) de periode oktober 2012 tot oktober 2016 maar weggelaten en daar niks over besloten.

Dus herkansing.
Ik had in de aanloop te kennen gegeven dat ik graag de eerdere civiele berekeningen zou willen ontvangen, en dat ik gezien de dreigende straf zeker niet ga komen en om die reden een verzoek ingediend om de zaak per videoconferentie te doen.
De reactie daarop kwam in het besluit….
Over de berekeningen niks, geen woord, uiteraard niet want die zijn er niet en nooit geweest ook, maar over de videoconferentie :

Hieruit blijkt weer eens de totale incompetentie van de rechtbank. Meneer de rechter kent de regels niet.
Europees recht laat me geen keuze. Ik moet naar een Tsjechische rechtbank voor een alimentatieherziening…. 4/2009/EU.
De laatste zin toont de arrogantie van de rechter. Ik dicteer niks, ik vraag met verwijzing naar een Europese richtlijn om gebruik te maken van video conferentie. Als door EU aanbevolen methode! De toon is gezet, het zal u dan ook niet verbazen dat dit het besluit is :

Dus ondanks aantoonbare en aangetoonde negatieve draagkracht is er geen reden om de alimentatie te verlagen. Maar met welke motivatie?

Mijn eigen schuld dus…..
Als ik de rechtbank vraag naar stukken ter voorbereiding, stukken die volgens het Haags Protocol uit 2007 in zake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen aanwezig dienen te zijn, nl. een berekening, stukken die de rechtbank volgens case-law van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zelfs zonder er om te hoeven vragen dient aan te leveren aan partijen, deze niet krijg. geen enkele reactie krijg. Evenmin als op mijn verzoek tot videoconferencing en dan opeens een besluit want de zitting was gewoon door gegaan….Het is schaamteloos dat de rechtbank totaal niet op redelijke verzoeken tot informatie reageert.
Overigens stukken over inkomen …..klopt, niet uitgebreid aangeleverd want ik had hier vragen over. Bruto? Netto? Geef me (weer) de berekeningsmethode zodat ik weet in welke vorm ik zaken moet aanleveren. Vooral ook omdat ik in de eerdere procedure tot herziening alimentatie vanwege mijn werkloosheid in 2008 (crisis, werkgever failliet), al het gevraagde zo goed mogelijk aangeleverd heb met vervolgens een onnavolgbaar besluit.
Daar komt geen antwoord op. En dan lees je dit in het besluit :

Voorbeeld vraagje :
Welke uitgaven hij heeft voor voeding en bewijs…..
Ja je moet elke kassabon bewaren! Uiteraard doet geen Nederlander dat, dus de details zijn nooit te bewijzen. Afgezien van het feit dat er toch niet mee gerekend wordt…..
Het toont ook mijn gelijk aan om niet te gaan, afgezien van het risico op arrestatie, rechtspraak in Tsjechië is gewoon een grote incompetente en corrupte bende.
Hele uitspraak hier.
In beroep dus. In de uitspraak ziet u ook nog diverse andere leugens en onjuistheden, en veel blabla die niet relevant is. Zo ook een getuigenverklaring welke gewoon meineed is. Om die reden wou ik graag videoconferentie, dan kon ik ook getuigen opvoeren…..hoe krijg ik getuigen 1000km ver? Een van de reden voor de aanbeveling van de EU om gebruik te maken van videoconferencing. Ook belangrijk voor het principe equality of arms. (gelijke middelen)

Stukje meineed :

Mogelijk zijn best vakanties betaald, maar de suggestie wekken om de kinderen een iets betere levensniveau te bieden en niet te lijden….Zoon ging op lagere school met schoolreis naar Indonesië, is in Amerika geweest. Dus erg arm allemaal. En dat met die advocate in Nederland is dus gewoon helemaal fout, de laatste rechtszaak in Nederland was in 2010.

Beroep.
Ga ik verder niet te veel op in, is veelal dezelfde motivatie als in 1e aanleg.
Ik had maar aanwezig moeten zijn…..uiteraard niet als me een jaar onterechte gevangenisstraf wacht.
2 puntjes even uitgelicht .
Kafka doet ook mee.

Bovenstaande gaat over beroep tegen een besluit in 1e aanleg, genomen begin 2012. Hoe kan ik in begin 2012 al in de procedure in brengen dat in oktober 2012 er loonbeslag volgt? Deze vooruitziende blik had ik niet, maar is de reden dat er nu tot 16 januari 2013 niks meer veranderd kan worden?
Kafka is trots op deze rechters. Vast wel.

Ik vraag naar methode en bestaande berekeningen. Die krijg ik niet. En zoals u al heeft kunnen lezen in eerdere blogs, in de besluiten is geen enkele vorm van berekening opgenomen, alleen een te betalen bedrag.
Uitspraak hier.

Als bonus nog een klein stukje toelichting op verklaring van dochter (haar advocaat) :

– berekeningen opgenomen in de besluiten? Nee dus.
– Tsjechische voorschriften niet begrijp? Ja die begrijp ik wel, er is geen enkele methode voor het berekenen van alimentatie, wat ze lokaal doen moeten ze zelf weten, maar dit is internationaal, het Haags Protocol uit 2007 is van toepassing, dus dient er alimentatie berekend te worden.
– vrijwillig werk beëindigen? Nee, ik had na loonbeslag niet meer de middelen om naar werk toe te reizen.
– ik zet op FB dat ik geen alimentatie ga betalen? Klopt, zolang er geen verplichte berekening is, en de alimentatie willekeur is, werk ik daaraan niet mee. Mogelijk zelfs strafbaar om mee te werken aan corruptie dan wel er mee in te stemmen!
– nieuwe cabrio? Nee, een Golf 3.5 uit 1999. Prijs ca. 1000 Euro, maar bij rechtbank iets suggereren van 30.000 Euro of meer…..

Reden voor een grondwettelijke klacht, die is terug te vinden in :
https://eelze.nl/2020/02/11/dat-is-niet-het-geval/