De veroordeling op schrift

19 augustus 2020 Uit Door Eelze60

Tijdens de zitting was de veroordeling tot 12 maanden gevangenisstraf, onvoorwaardelijk, al uitgesproken. Leuk is altijd om dit op papier te zien.

De veroordeling hier.

Het eerste wat opvalt: de termijn om beroep in te dienen.
3 werkdagen !!!
Dat was een vloek uit mijn mond. Ontvangen op vrijdag betekent dit dat het beroep dus uiterlijk op maandag ingediend moet zijn.
Consequentie: gedwongen afzien van recht op advocaat!
Want waar vind je die op vrijdagmiddag? Vakantietijd bovendien.
Weer een schending van mijn recht op een eerlijk proces. De zoveelste.

Verder lees ik dat ik kwaliteitsmanager ben. Onjuist. Dat is nodig voor de beeldvorming over mij, dikke duur betaalde baan in het Westen, geld zat, en die eikel blijft maar weigeren alimentatie te betalen :

Dit werd op de zitting niet gezegd. Vandaar ook dat het altijd leuk is om de besluiten te lezen.
Ooit heeft advocaat van ex dit beweerd. Mijn reactie, schriftelijk, aangetekend , is die van een veroordeelde, dus onjuist. Schijnbaar.
Dit soort zaken is typerend voor rechtspraak in Tsjechië, totaal niet op feiten gebaseerd, gewoon aannames. Normaal verschijnen die dan ook niet in het besluit, dit is dus een niet te slimme rechter.

Nog stuitender is deze passage in het besluit:

Dit stukje bevat meerdere aspecten.
“Hij deed geen relevante moeite om de verschuldigde alimentatie inzake de desbetreffende periode te betalen”.
Dat was een van de voorwaarden van de voorwaardelijke veroordeling. Ik dien iets van 25.000 Euro aan “achterstand” te betalen. Een gefantaseerde achterstand zonder enige vorm van alimentatie berekening. Dus eis ik het voorleggen van een berekening. Dat heet verweer. Dat mag niet! Niet in Tsjechië. Je hebt maar model te doen wat de rechter zegt. Nu is dat natuurlijk ook redelijk normaal, maar niet als er beslissingen genomen zijn op basis van gerechtelijke willekeur. Willekeur die zover gaat dat de gevraagde alimentatie financieel onmogelijk is. Zie ook eerdere afleveringen.
Mijn lasten waren 2500 Euro per maand bij 1700 Euro inkomen. Daar is geen ruimte voor alimentatie.
En men is niet bevoegd. Ik hield me in Nederland niet aan een Nederlandse gerechtelijke beschikking inzake alimentatie hetgeen in Nederland niet strafbaar is. Hoe kan een Tsjechische rechter daar een straf voor op leggen? Niet.
En prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over meerdere zaken i.v.m. toepassing EU recht zijn verplicht in een bepaalde fase. Maar dat mag je schijnbaar niet inbrengen.

Dat de rechter vervolgens simpel verwijst naar de argumentatie in de voorafgaande zaak en op grond daarvan gewoon verder gaat is weglopen voor de verantwoordelijkheid als rechter. Ja je mag verwijzen naar jurisprudentie, is redelijk standaard, maar als je redelijkerwijze kunt en hoort te weten dat die jurisprudentie niet klopt…..
Als ik me beroep op EU recht, en het antwoord is “maar volgens Tsjechisch recht”, dan weet zelfs de meest, in het eerste jaar, gesjeesde student rechten dat er iets fout zit. Een Nederlandse ex-student rechten. Wat ze in Tsjechië leren is mij een groot raadsel.

Over die voorafgaande zaak loopt inmiddels een aanklacht tegen de staat. Hierover op een later tijdstip meer.

Dus maar zelf in het weekend aan de slag met een beroep. In basis gaat het steeds maar om 2 punten :
1. de rechtbank is niet bevoegd op grond van het territorialiteitsbeginsel zoals opgenomen in zowel het Handvest van de Grondrechten van de EU (een EU document) als ook in het Europees Handvest van de Grondrechten van de Mens (geen EU document, wel in elke EU lidstaat geldig).
2. binnen EU is een alimentatieberekening verplicht, deze wordt mij geweigerd. Ik kan me dus inhoudelijk niet verdedigen tegen de hoogte van de opgelegde alimentatie.

Hier het beroep.
Bevat ook een aantal achtergrondgegevens, zoals mijn ex die niet meewerkte aan de boedelscheiding, waardoor ik extra lasten had, mede reden van niet voldoen aan alimentatieplicht (je kunt geld maar 1x uitgeven), en vervolgens klaagt zij mij aan en wordt ik veroordeeld….Merkwaardig dat dit kan.

Het beroep zal me wel weer op een reprimande van de rechtbank komen te staan wegens geen respect. Heb ik ook niet. Niet voor de rechtbanken in Tsjechië.