Nederlandse rechter trekt zich niks aan van vaste jurisprudentie EHRM

12 oktober 2020 Uit Door Eelze60

Mevrouw Jolien Schukking schrijft geschiedenis!

Ik had ooit herziening alimentatie voor de kinderen aangevraagd in verband met gewijzigd inkomen. Een deurwaarder legde beslag op mijn inkomen, omdat ik tijdens werkloosheid van 2008-2010 geen alimentatie had betaald omdat het niet kon ( inkomen 1700 Euro, lasten volgens Nederlandse rechtbank 2500 Euro), Tsjechische rechters zagen daar een mogelijkheid van 520 Euro…..zonder de volgens EU-regels verplichte berekening.
Na loonbeslag bleef 360 Euro over en daarvan zou 320 Euro alimentatie betaald moeten worden, zodat er voor mij 40 Euro overbleef voor een huur van 260 Euro, reiskosten woon werk 200 Euro en dan wou ik ook nog graag wat eten en drinken. Tijd om alimentatie te herzien. Niet dus. Voor dochter kon ik nog steeds het volle bedrag betalen terwijl over zoon er nog steeds geen uitspraak is.
Zie https://eelze.nl/2020/03/28/alimentatie-dochter/

Punt is: ontbrekende berekeningen.
Deze zijn volgens EU recht verplicht, maar ik krijg ze niet te zien. Volgens vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over art. 6 (recht op eerlijk proces) dient een rechter je stukken zelfs zonder dat je er naar vraagt te geven.
Dus klacht naar het EHRM over het niet naleven van deze regel door Tsjechië.
Appeltje-eitje dus?

Uiteraard niet.
Dit nep-hof heeft geen enkele zin in klachten over alimentatie, want alimentatie is immers altijd reden tot klagen? Of van de vader, of van de moeder, het is nooit goed. Te veel of te weinig.
Of is er nog iets anders aan de hand?

Dus presteert Jolien Schukking het, de Nederlandse “rechter” bij het EHRM het om de klacht niet ontvankelijk te verklaren.

Eerst even een paar punten uit mijn klacht cq verzoekschrift:

Ik geef hier al aan wat er fout gaat. De Tsjechische rechter in de alimentatiezaak negeert alles. Berekeningen krijg ik niet te zien, berekeningsmethode idem, dus willekeur is aan de orde.
Dit werk ik verder uit in detail bij 1e aanleg, beroep en cassatie. Bijv. in 1e aanleg:

In de toelichting op welke elementen van het EVRM geschonden zijn verwijs ik in het kader van niet verstrekte berekening naar de case-law zoals die op de website van het EHRM te vinden is met betrekking tot artikel 6 civiel :

Veel helderder kan ik het niet maken lijkt mij.
En dan komt het antwoord van mevrouw de “rechter” Jolien Schukking :

Heb ik geklaagd over “domestic courts assessent of the evidence” ? Ik dacht het niet.
Of “the applicant was able to make submissions before the court which answerred those submissions in decisions….”, ik dacht van niet, daar ging net de klacht over.
En overigens lijkt het mij wel “manifestly unreasonable” dat ik uit 40 Euro de ruimte moet zien te vinden om 260 huur te betalen en 200 reiskosten woon-werk.
Of in latere fase terwijl ik in Nederland in de bijstand zit, hieruit nog eens 320 alimentatie betalen. Mevrouw Schukking zou beter moeten weten….

Wie het snapt mag het zeggen.
Ik snap het wel.

De Tsjechische medewerker van het EHRM heeft de klacht onderschept, er niks van begrepen, een standaard antwoord uit een andere zaak gepakt en dat in naam van mevrouw Schukking weggestuurd.
Zaak afgehandeld.

Een andere mogelijkheid kan ik me niet voorstellen. Maar hoe dit aan te tonen? Beroep is niet toegestaan.