200 Euro alimentatie in de bijstand betalen!

15 mei 2021 Uit Door Eelze60

Niet? Dan 18 maanden de cel in!

Na al geschreven te hebben over de “onpartijdigheid” van de rechter, dezelfde rechter die me in 1e aanleg zonder enige vorm van proces veroordeeld had en nu de zaak in beroep behandelde, nu wat inhoudelijke zaken van het beroep.

Periode 2014-2018 zou ik geen alimentatie betaald hebben. Dit bestrijd ik niet.
Van 2014-2016 zat ik na een hals-over-kop vlucht uit Tsjechië in de bijstand. 55+ en daardoor moeilijk op de arbeidsmarkt. Het civiele verzoek om de alimentatie in de tijd te verlagen is voor de dochter afgewezen, voor de zoon nog steeds niet behandeld. Als het verzoek voor de dochter afgewezen is, zal dit voor zoon t.z.t. ook wel gebeuren, dus 320 Euro alimentatie civielrechtelijk is te betalen als je in Nederland in de bijstand zit. Niet. Dus een strafzaak. Zonder proces veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. In beroep dus.
in verband met corona via een videoverhoor, ik in de rechtbank in Leeuwarden met een Nederlandse rechter-commissaris die puur de minimum zaken in zake een eerlijk proces dient te bewaken (recht op advocaat, zwijgrecht e.d.) maar verder min of meer een faciliteiten verstrekker. In Praag de rechter, openbaar aanklager en de benadeelden (ex en kinderen).

Uit de hele zaak wat puntjes ter leering ende vermaeck.

Tijdens het verhoor waarbij het ging over mijn mogelijkheden tot betalen geef ik aan dat de bijstand in Nederland dusdanig laag is, dat ik huurtoeslag en zorgtoeslag krijg. Dat alimentatie dus een onmogelijkheid is.

De rechter denkt daar anders over:

Dat heb ik dus niet beweerd, zie eerste citaat……dit heet manipulatie.
De Nederlandse rechter-commissaris biedt aan het sociale systeem in Nederland toe te lichten voor de Tsjechische rechter. Niet nodig.
En dan krijg je dus dit in de uitspraak:

Dus in bijstand kan ik minimaal 100 Euro betalen aan alimentatie, ik ga ervan uit dat dit per kind is evenredig aan een eerdere uitspraak en eerder genoemde 200 Euro, maar ik kon dus ook wel de volle 320 Euro betalen…..
Van een volgens de EU verplichte berekening uiteraard geen spoor te vinden in de uitspraak.

Over die berekening….
Ik had gevraagd om als (ontlastend) bewijs de berekeningen uit de eerdere civiele zaken te ontvangen, want zie het Haags Protocol: de toe te passen wet dient een grondslag voor berekening te hebben, zelfs bevestigd door Your Europe Advice dat er een berekening moet zijn. Dus ik wil die hebben meneer de rechter!
Antwoord: een berekening is niet nodig.
Mijn reactie: ik eis dat dit standpunt in het besluit opgenomen wordt.
U raadt het al. Niet te vinden in de uitspraak. In hoger beroep dus de transcriptie opvragen of eventueel de Nederlandse rechter-commissaris oproepen voor een getuigenverklaring.

Om uit de impasse te komen had ik de kinderen een voorstel gedaan:
Jullie krijgen elk 5000 Euro als jullie naar de Nederlandse rechtbank gaan en daar een herziening alimentatie aanvragen en alle aanklachten in Tsjechië intrekken.
Wat dan vervolgens in Nederland bepaald wordt, betaal ik.
Fair voorstel leek me. Zelf mag ik op grond van EU verordening 4/2009 niet naar een Nederlandse rechter, de kinderen mogen dat wel. (de regel is: naar de rechter in het land van de verweerder of de rechter in het land van de minderjarige kinderen).
Helemaal fout dus. Want dit voorstel is eenzijdig en toonde dat ik geld heb. Dat heb ik nooit beweerd, ik ga betalen (ooit, evt. met een regeling afhankelijk van de uitkomst) is iets anders dan dat ik tig duizend geld op rekening heb.
En wat is eenzijdig aan een voorstel wanneer ik aanbied de alimentatie te zullen betalen?

De rechter verdraait gewoon mijn woorden. Wederom manipulatie. Dat kennen we al van de eerdere zaken.

Ook mijn verweer deugt niet.

Ik stel steeds dat ik bereid ben te betalen, onder voorwaarde dat de verplichte berekening door de rechtbank gemaakt wordt. Simpel. Dat de rechtbank dit niet aanvaardt is een probleem van de rechtbank. De rechtbank weigert zich aan internationaal recht te houden. Hetgeen deze nazaat van Svejk schrijft over berekening is gewoon lachwekkend:

Ik heb geen berekening ontvangen maar aan de plicht is voldaan want het staat in de wet?

Over de bevoegdheid van de rechter?
Nee, die is niet bevoegd, dit beweer ik elke strafzaak opnieuw, ik woon in Nederland waar het niet betalen van alimentatie geen strafdaad is. Binnen de EU geldt het territorialiteitsprincipe, je mag niet vervolgd worden voor iets wat ten tijde of op de plaats van het misdrijf niet strafbaar is.

Over mijn beroep op internationaal recht niks, volgens de Tsjechische wet dus, die wederom boven internationaal recht gesteld wordt.

Wat me kwaad maakt, deze leugen:

Dochter is inderdaad gestopt met studie Nederlands, reden ben ik dus volgens de rechter…..want ik betaalde geen alimentatie.
In 2016 was ze bij me, met dik studieboek filosofie. Nederlands valt onder filosofie en daar vond ze niks aan. Dat is de reden dat ze gestopt is. Maar zij wordt op haar woorden geloofd.
Er staan wel meer leugens in, ook weer dat ik uit vrije wil mijn baan indertijd opgegeven heb, ook al geef je 100x aan dat dat niet het geval is….ze blijven volharden in leugens want dat komt hun beter uit.

De hele uitspraak hier.

En uiteraard: hoger beroep inmiddels ingesteld.