Categorie: Strafrecht

Oproep. Maar waarvoor?

Vrijdagavond kom ik thuis van werk, brief, rechtbank Noord-Nederland.Woensdag 24 februari (het is nu 20 feb.) opgeroepen om verhoord te worden door Tsjechen.Maar in welke zaak?Het is sectie strafrecht, daarmee vallen al een aantal mogelijkheden af en blijven er 2 over. Bij mijn weten, maar je weet maar nooit. Daarmee dus een probleem.Ik mag een…

Door Eelze60 20 februari 2021 Uit

De veroordeling op schrift

Tijdens de zitting was de veroordeling tot 12 maanden gevangenisstraf, onvoorwaardelijk, al uitgesproken. Leuk is altijd om dit op papier te zien. De veroordeling hier. Het eerste wat opvalt: de termijn om beroep in te dienen.3 werkdagen !!!Dat was een vloek uit mijn mond. Ontvangen op vrijdag betekent dit dat het beroep dus uiterlijk op…

Door Eelze60 19 augustus 2020 Uit

Werkgever failliet: 12 maand gevangenisstraf onvoorwaardelijk!

In Nederland, volgens EU recht! Vandaag was zitting in rechtbank te Leeuwarden, videoverhoor uit Tsjechië in aanwezigheid van Nederlandse rechter-commissaris die er op moest toezien of de wet gevolgd werd.Onderwerp: ik was voorwaardelijk veroordeeld wegens het niet betalen van alimentatie, nu werd onderzocht of ik me aan de voorwaarden had gehouden. Niet betalen omdat dit…

Door Eelze60 11 juni 2020 Uit

Artikel 34 en 35 EVRM

Artikel 34 en 35 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De artikelen die ook de reden zijn om het hele EVRM en EHRM maar bij het oud vuil te gooien. Onlangs weer een beslissing waarin niet aan de criteria van art. 34 en 35 is voldaan : Het ging in deze…

Door Eelze60 25 mei 2020 Uit

Post! U bent veroordeeld! Nog een keer….

Net als in 2013 ook nu een simpel briefje per aangetekende post : u bent veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, wegens het opzettelijk niet betalen van alimentatie. Geen proces, geen advocaat, geen oproep, geen verdediging. Uiteraard is dit nog steeds net zo fout als in 2013, en alhoewel dit over een andere periode gaat,…

Door Eelze60 14 april 2020 Uit

Strafrecht – Grondwettelijk Hof

Na Nejvyssi Soud (Supreme Court, Hooggerechtshof) is er nog slechts één rechtsmiddel over : een klacht bij het Grondwettelijk Hof of Ustavni Soud over het schenden van mijn Grondwettelijke Rechten.Daarbij gaat het vooral over recht op een eerlijk proces, zoals daar in mijn zaak zijn : een rechter die niet bevoegd is, een advocaat waar…

Door Eelze60 25 december 2019 Uit

Strafzaak : cassatie

In Hoger Beroep nog steeds schuldig bevonden, zie het vorig blog, voor mij nog steeds zonder deugdelijk bewijs want nog steeds zonder berekening naar mogelijkheden om alimentatie te betalen, waarbij de meervoudige kamer verwees naar de oorspronkelijke Nederlandse uitspraak en dat men in Nederland wel zou weten hoe het met mijn lasten zat……en dan opeens…

Door Eelze60 18 december 2019 Uit

Strafzaak : hoger beroep.

Afgelopen maand even niks geschreven, althans niet in dit blog. Even andere prioriteiten : er moest een verzoek opgesteld worden richting het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Voor degenen die bekend zijn met juridische procedures is daarmee ook onmiddellijk duidelijk dat ik in de hieronder beschreven hoger beroepszaak de verliezende partij ben.Ter…

Door Eelze60 8 december 2019 Uit

Strafzaak : in beroep (2)

In dit deel iets meer over de inhoudelijke kant van het besluit zoals door de rechter genomen in deze zaak in beroep.Zonder uitgebreid in te gaan op het maar liefst 18 bladzijden tellende besluit. Veel feiten worden in het besluit 2 of 3 keer herhaald, zo vul je wel papier, lijkt het een heel gewichtig…

Door Eelze60 2 oktober 2019 Uit

Strafzaak : in beroep (1)

Inmiddels was ik terug verhuisd naar Nederland ( zie https://eelze.nl/2019/07/16/totale-paniek/ ) waar het op meer dan 55-jarige leeftijd niet meeviel om aan het werk te komen. Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt bestaat niet. Althans niet op papier. Zelfs inschrijven voor gewoon eenvoudig productiewerk bij een uitzendbureau lukte niet eens…..Kan ik me iets bij voorstellen met een…

Door Eelze60 10 augustus 2019 Uit